calendar

14 02 2023

 بررسی مردم‌شناختی آیین‌های گذار در چابهار/ثبت و ضبط فرهنگ و آیین ایران

آیین‌های سه مرحله اصلی گذار و در کنار آن مراسم عید قربان، به عنوان یک گذر در میانه زندگی فرد، در شهرستان چابهار استان سیستان و بلوچستان در طرح مردم‌شناختی آیین‌های گذار بررسی شد که گامی در جهت ثبت و ضبط فرهنگ و آیین ایران است.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، نازنین نوری‌نژاد کارشناس پژوهشکده مردم‌شناسی این مطلب را در نشست گزارش به همکار طرح «بررسی مردم‌شناختی آیین‌های گذار: استان سیستان و بلوچستان شهرستان چابهار» مطرح و تصریح‌کرد: آیین گذار یا تشرف، مراحل مهم یا نقطه‌های عطف تأثیرگذار در زندگی آدمی است که دارای مفاهیم دینی و روانی خاصی بوده و همراه با مناسک و مراسم آیینی ویژه‌ای که نشان‌گر باز آفرینی تلویحی آفرینش به شمار می‌آید، همراه است و برای فرد هویت تازه‌ای در میان گروه جدید ایجاد می‌کند.

مجری طرح با بیان‌اینکه این مناسک، آیین‌های مربوط به سه مرحله اساسی تولد یا آغاز دوران کودکی، مرحله بزرگسالی و بلوغ و ازدواج و پس از آن مرگ را شامل می‌شود افزود: در میان اقوام مختلف ایرانی از گذشته تا کنون، مراسمی که بیانگر گذار یک فرد از مرحله‌ای به مرحله دیگر زندگی است به شیوه‌های گوناگون و بر اساس کهن الگو‌ها برگزار می‌شود.

این پژوهشگر اظهارکرد: نماد و نشانه‌ها در آیین که به شکل‌های گوناگونی تجلی یافته بر اساس ساختار ذهن آدمی است که طبق نا خود آگاه جمعی شکل گرفته و بن مایه‌های مشترکی دارد.

او گفت: در این پژوهش، آیین‌های سه مرحله اصلی گذار و در کنار آن مراسم عید قربان، به عنوان یک گذر در میانه زندگی فرد، در شهرستان چابهار استان سیستان و بلوچستان بررسی شده که گامی در جهت ثبت و ضبط فرهنگ و آیین ایران است.

نوری‌نژاد افزود: همچنین به کارکرد‌های برخی آداب و رسوم و آیین انجام گرفته در هر یک از مراحل گذار (تولد، بلوغ و ازدواج و مرگ) پرداخته شده است.