calendar

25 09 2023

کشف بیش از 1000 اثر مهر دورۀ آغاز ایلامی در کاوش تپه تیلینه کرمانشاه

باستان­‌شناسان در کاوش­ اضطراری اخیر تپه تیلینۀ کرمانشاه یافته­‌های با اهمیتی از دورۀ آغاز ایلامی یافته­‌اند که در نوع خود در غرب ایران بی مانند است.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، شکوه خسروی سرپرست هیأت باستان‌شناسی 3 مهر 1402، با اعلام این خبر گفت: با توجه به تخریب‌های گستردۀ صورت گرفته در این تپه و خاکبرداری­های انجام شده طی سالیان طولانی در این مکان و به ویژه اهمیت یافته‌­های سطحی آن برای درک وضعیت منطقه در اواخر هزارۀ چهارم پ.م، کاوش اضطراری محوطه آغاز شده است.

دانش‌­آموختۀ دکتری باستان­شناسی دانشگاه تربیت مدرس و استاد مدعو گروه باستان­شناسی دانشگاه رازی افزود: در این کاوش­ها علاوه بر قطعات سفال، تاکنون شماری پیکرک گلی حیوانی، اشیاء شمارشی و مجموعۀ بسیار بزرگی از اثر مهرهای گلی کشف شده که به فرهنگ آغاز ایلامی تعلق دارد.

خسروی با اشاره به اینکه این یافته‌­ها نخستین مواد باستان­‌شناختی این دوره در غرب زاگرس مرکزی هستند و تغییرات بنیادی در شناخت و دانش ما در خصوص وضعیت غرب ایران در هزارۀ چهارم پ.م به وجود خواهند آورد، اظهار کرد: طی کاوش شمار زیادی قفل گلی در، صدها قطعه پلمپ ظرف و یک مهر استوانه­ای نیز به دست آمد که نشان می­‌دهد تپه تیلینه در دورۀ آغاز ایلامی یک مرکز اداری برای ساماندهی امور اقتصادی و مبادلاتی بوده است.

او با بیان اینکه این کاوش با مجوز ریاست پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری انجام شد اظهار امیدواری کرد: با ادامۀ کاوش­ها، اطلاعات بیشتری در خصوص ماهیت و تاریخ مطلق استقرار در محوطه به دست آید.