پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی

هسته‌ی اوليه‌ی بخش حفاظت و مرمت آثار تاريخي پژوهشكده در سال 1351 در مركز سابق باستان‌شناسي ايران به وجود آمد. آزمايشگاه تحقيقاتي مركزي حفاظت و مرمت آثار تاريخي - فرهنگي از سال 1369 با هدف اجراي طرح‌هاي پژوهشي در زمينه‌ی ميراث فرهنگي، حفاظت و مرمت آثار تاريخي- فرهنگي و تربيت و تأمين نيروي انساني كارآمد، آغاز به كار کرد. در سال 1374 و با گسترش دامنه‌ی فعاليت آن، اين آزمايشگاه به مركز تحقيقات مرمت آثار تاريخي- فرهنگي تبديل گرديد. در سال 1383 با جدا شدن پژوهشگاه از سازمان ميراث فرهنگي كشور، مركز تحقيقات مرمت آثار تاريخي - فرهنگي به يكي از پنج پژوهشكده‌ آن بدل گشته و به پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاريخي- فرهنگي تغيير نام يافت. اين پژوهشكده مركب از چهار گروه پژوهشي: حفاظت و مرمت اشیا، شناخت مواد و فناوری، فرآیندهای فرسایش و باستان سنجی و علوم طبیعی است.

 

وظایف پژوهشکده

  • - انجام پژوهش‌هاي بنيادين و كاربردي در امر شناخت ويژگي‌هاي فني آثار فرهنگي- تاريخي و سير تحول فني فنون و هنر‌هاي مختلف.
  • - همكاري در پژوهش‌هاي نظري و ميداني در مورد محوطه‌ها و يافته‌هاي فرهنگي- تاريخي از طريق انجام پژوهش‌هاي آزمايشگاهي انجام پژوهش‌هاي بنيادين و كاربردي حفاظت و مرمت در جهت شناخت و تجزيه و تحليل فرآيند‌هاي فرسودگي آثار و همچنين مواد مصرفي در امر مرمت و حفاظت آثار فرهنگي- تاريخي.
  • - پشتيباني موزه‌ها و واحد‌هاي اجرايي سازمان ميراث فرهنگي كشور و نيز ساير مراكز ذيربط كشور در امر مرمت، نگهداري و حفاظت علمي و عملي آثار فرهنگي- تاريخي.
  • - پژوهش در تعيين و تبيين روش‌هاي بهينه حفاظت و مرمت آثار.
  • - بررسي و تعيين اولويت‌هاي حفاظتي و مرمتي و همكاري با بخش‌هاي اجرايي پژوهشگاه در امر نگهداري و نمايش ميراث فرهنگي از طريق ايجاد، گسترش و توسعه شبكه واحد‌هاي فني حفاظت و مرمت.
  • - انجام پژوهش‌هاي گاه‌نگاري آثار فرهنگي- تاريخي از طريق بهره‌گيري از آخرين روش‌هاي علمي- پژوهشي مستقيم و پيراموني از جمله اقليم‌شناسي، زيست‌محيطي، گياه‌شناسي، جانور‌شناسي و ...

رويکرد کلي طرح‌هاي پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاريخي- فرهنگي در زمینه‌های:  بهينه‌سازي شيوه‌­هاي حفاظت و مرمت آثار، شناخت مواد اوليه و فن‌آوري توليد آثار، حفاظت و مرمت آثار، تدوين برنامه ملي راهبردي حفاظت و مرمت، تهيه بانك، طلاعاتي حفاظت و مرمت اشياي موزه‌اي كشور،  ساماندهي و بهينه‌سازي شرايط نگهداري مجموعه آثار در موزه‌­ها و مخازن كشور و همکاري در راه‌اندازي و تجهيز شبكه­‌هاي آزمايشگاهي و كارگاهي حفاظت و مرمت در كشور می‌باشد.

منیژه هادیان
سرپرست پژوهشکده حفاظت و مرمت