مدیریت امور فناوری،مراکز رشد و واحدهای فناور

 

8-(1) معاونت فناوری و کاربردی سازی

 • برنامه­ریزی، ساماندهی، حمایت و روزآمد سازی فناوری­های حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و هنرهای سنتی و افزایش سهم خدمات و محصولات در اقتصاد خلاق فرهنگی.
 • زمینه­سازی و حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول کاربردی مبتنی بر دستاوردهای پژوهشی در رابطه با فعالیتهای تخصصی پژوهشگاه.
 • طراحی، تدوین و اجرای برنامه­های راهبردی توسعه، گفتمان فناوری و کاربردی سازی محصولات در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و هنرهای سنتی.
 • ارایه سیاست­های راهبردی و پشتیبانی به منظور توسعه زیر ساخت­های نظام فناوری و کاربردی­سازی پژوهش­های حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و هنرهای سنتی.
 • ایجاد هماهنگی در تدوین سیاست­های فرابخشی میان سازمانها،  نهادها و مراکز برنامه­ریز و مجری برنامه­های علمی، فناوری و کاربردی سازی در حوزه تخصصی پژوهشگاه.
 • مشارکت فعال در به روز رسانی و تکمیل نقشه­ها، اطلس­ها و ... حوزه­های تخصصی پژوهشگاه.
 • بررسی و ارایه فعالیت­های علمی معطوف به نیازهای تخصصی و اولویت­های فناوری، کاربردی سازی و آینده پژوهی.
 • طراحی و ایجاد بستر مناسب برای برنامه ریزی و آموزش با مشارکت سمن­ها، دانشجویان، پژوهشگران در حوزه فناوری و کاربردی سازی فعالیت­های تخصصی پژوهشگاه و با بهره­گیری از اندیشمندان و اساتید دانشگاه­ها.
 • پیاده­سازی و ارزیابی راهبردی نظام­های نوآورانه و فناورانه در زمینه­های تخصصی پژوهشگاه.
 • ایجاد، تقویت، حمایت و ترویج نمانام­ها (برندها) برای خدمات و محصولات حوزه تخصصی پژوهشگاه.
 • ایجاد بستر مناسب و تسهیلات تشویقی به منظور ثبت شرکت­های نوپای دانش بنیان در حوزه­های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و هدایت و حمایت از آنها.
 • ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان نهادهای نظام نوآورانه و فناورانه در زمینه­های تخصصی از طریق برگزاری جلسات هم­اندیشی دوره­ایی، نمایشگاه­ها و جشنواره­های ترویجی و آموزشی.
 • ایجاد تعامل موثر در سطح ملی و بین­المللی با حضور فعال در مجامع داخلی و بین­المللی مرتبط با حوزه­های تخصصی پژوهشگاه معطوف به حوزه فناوری و کاربردی سازی.
 • برنامه­ریزی با هدف تقویت ساختارهای حمایت از توسعه تقاضا محور فعالیت­های حوزه­های میراث فرهنگی، گردشگری و هنرهای سنتی به منظور کاربست یافته­های پژوهشی در محیط کسب و کار.
 • شناسایی، بررسی، برنامه­ریزی و نظارت بر طرح­های کلان ملی با رویکرد حمایت از طرحهای پژوهشی پژوهشگاه میرا فرهنگی و گردشگری هنرهای سنتی و با هدف، توسعه یافته­های پژوهشی در محیط­های کسب و کار خارج و داخل.
 • برنامه­ریزی و نظارت بر خدمات فنی و مشاوره­ای و آموزشی پژوهشگاه با هدف ارتقاء کیفیت خدمات قابل ارائه.
 • حسن نظارت بر ارایه مشاوره­های فنی به نهادهای بالادستی و مخاطبین و واحدهای سازمانی به منظور تدوین اسناد و برنامه­های راهبردی.
 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین­نامه­های ابلاغی از سوی رئیس پژوهشگاه به واحدهای ذی­ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • تدوین آئین­نامه­ها و دستورالعمل­ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی­صلاح برای تصویب.
 • ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رئيس پژوهشگاه درخصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت نظر.
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست پژوهشگاه .
 • نظارت بر واحدهاي تابعه به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها .
 • برنامه ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی­ربط مطابق با اولویتهای پژوهشگاه.
 •  همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه­های پژوهشگاه.
 • ایجاد بانک اطلاعات شرکتهای نوپا و دانش بنیان، پارکهای علمی فن­آوری و مراکز رشد، نوآوری و شتاب دهی فعال در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و هنرهای سنتی.
 • ایجاد بانک اطلاعات محصولات و خدمات شرکت­های نوپا، دانش بنیان، پارک­های علمی و فناوری، مراکز رشد ، شتابدهی و نوآوری فعال در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و هنرهای سنتی

1-8-(1) مدیریت امور فناوری ، مراکز رشد واحد های فناور
 • برنامه‌ريزي و تمهيدات اجرايي لازم براي ايجاد همسويي ميان فعاليت‌هاي مرتبط با توسعه فنّاوري و نوآوري در پژوهشگاه و مراكز میراث فرهنگی و گردشگری در سطح كشور در زمينه میراث فرهنگی و گردشگری.
 • مطالعه و اتخاذ تدابير لازم به منظور افزايش كارايي و اثر بخشي فناوری کشور در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری با جهت گیری توسعه تحقيقات كاربردي با همكاري واحدهاي ذي ربط.
 • اصلاح و بازنگري در برنامه‌هاي مرتبط با توسعه فنّاوري در كشور
 • حمايت از پژوهشهاي بنیادی، کاربردی و توسعه‌اي مرتبط با فنّآوري‌هاي نوين و حمايت از توسعه فنّاوري‌هاي بومي در زمينه‌ میراث فرهنگی وگردشگری.
 • برنامه‌ريزي براي تدارك منابع مالي توسعه فنّاوري.
 • ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي عرضه فنّاوري‌ در داخل و خارج از كشور و حمايت از صدور فنّاوري در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری.
 • انجام همكاري و مبادلات فنّاوري با مراجع و مراكز علمي و فنّاوري در كشور.
 • استفاده از نظرات تخصصي كارشناسان و متخصصين حوزه فنّاوري دستگاه‌هاي اجرايي  و تشکیل کارگروه های برنامه‌ريزي ، ارزيابي و نظارت امور فنّاوري در زمينه میراث فرهنگی و گردشگری در پژوهشگاه.
 • انجام اقدامات لازم به منظور تدوین برنامه فناوری و بودجه سالانه پژوهشگاه برای انتقال دانش فنی و بومی کردن فناوری های انتقال یافته به داخل کشور.
 • انجام حمایت و پشتیبانی های لازم از ترویج و توسعه فناوری بویژه فناوری های بومی و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • اتخاذ تدابیر حمایتی و پشتیبانی از توسعه تحقیقات بنیادی و پژوهش های مرتبط با فناوری های نوین بر اساس اولویتها در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری.
 • مطالعه و بررسی به منظور بازنگری و تجدید نظر در قوانین و مقررات موجود.
 • بررسي و انجام كليه اقدامات لازم براي ايجاد مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري در پژوهشگاه.
 •  نظارت بر نحوه فعالیت شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری.
 • شبکه سازی و ایجاد هم افزایی میان شبکه شرکت های دانش بنیان.
 • انجام آمایش ها و فعالیت های نظارتی به سفارش سایر نهادها.
 

2- 8 - (1) مرکز مشاوره و ارائه خدمات تخصصی

 • ارائه مشاوره به نهادهای بالادستی و همچنین خدمات گیرنده در تدوین اسناد و برنامه ها.
 • ارائه خدمات فنی ومشاوره ای به ذی نفعان بالادستی و همتراز.
 • تدوین استانداردها و نظامات ناظر بر فعالیت نهادها و واحدهاي بخشی و فرابخشی.
 • ارائه مجوز های لازم جهت فعالیت شرکت های دانش بنیان فعال در بخش و فرابخش.
 • انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء کمی و کیفی امکانات و تجهیزات فنی و آزمایشگاهی پژوهشگاه و توسعه آنها.
 • ارائه راهنمایی های لازم به موسسات و واحد های مستقر در پژوهشگاه و هماهنگ کردن فعالیت های آنان.
 • تلاش براي ارتقاء خدمات فني و تخصصي ازطريق اخذ گواهينامه هاي معتبر براي آزمايشگاهها و كارگاههاي تخصصي .
 • تدوين و  بروزرنمودن تعرفه ارائه خدمات فني و تخصصي .  
 • تهیه و تدوین پیش نویس آئین نامه ها و دستورالعمل های لازم در مورد چگونگی بهره گیری از امکانات و تجهیزات فنی و آزمایشگاهی پژوهشگاه جهت طرح و تصویب در مراجع ذیربط.
 • تهیه و تدوین برنامه های لازم برای راهبری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات فنی و آزمایشگاهی پژوهشگاه و انجام نظارتهای لازم در این زمینه بمنظور بروز رساني تجهیزات مزبور برای استفاده واحدها و موسسات مستقر در پژوهشگاه .
 • برقراری ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی در جهت جذب کمکهای فنی و تخصصی آنها در راستای تأمین نیازهای فني وتخصصي واحدها و موسسات مستقر در پژوهشگاه .
 • انجام برنامه ریزی های آموزشی و ارائه خدمات آموزشی متناسب با نیازهای واحدها و موسسات مستقر در پژوهشگاه در جهت ارتقاء دانش و تقویت مهارتهای تخصصی آنها.
 • ارائه خدمات شبکه شامل سخت افزار و نرم افزار  به موسسات مستقر در پژوهشگاه.
 

3- 8- (1) مرکز سیاست پژوهی و آینده پژوهی

 • انجام مطالعات آینده پژوهی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری و هنرهای ملی به منظور بهره­برداری و استفاده از تدوین برنامه­های کشور.
 • انجام پژوهش با هدف بررسی الزامات و نیازمندی های بخش میراث فرهنگی و گردشگری در آینده.
 • مشارکت در برنامه ریزی آینده پژوهانه به منظور نگاشت مسیرهای محتمل مطلوب توسعه میراث فرهنگی و گردشگری خلاق ودانش بنیان در راستای تحقق اهداف تبیین شده بخش میراث فرهنگی و گردشگری و هنرهای ملی در اسناد بالادستی کشور.
 • رصد مستمر روندهای مرتبط با عرصه های میراث فرهنگی و گردشگری به صورت علمی.
 • پویش، رصد ، پایش و تحلیل برجسته ترین رویدادهای محتمل تأثیر گذار بر عرصه های میراث فرهنگی و گردشگری.
 • آسیب شناسی حوزه های میراث فرهنگی و گردشگری  و هنرهاي ملي با تکیه بر مطالعات آینده پژوهی و رصد رویدادها و تحولات پیش­رو.
 • تعيين خط مشي كلي فعاليت هاي آينده پژوهي پژوهشگاه در چارچوب اهداف، وظايف و برنامه راهبردي.
 • برقراري همایش­ها وكارگاه هاي تخصصي آينده پژوهي براي جامعه هدف پژوهشگاه.
لیلی کاظم پور
مدیر امور فناوری ،مراکز رشدواحدهای فناور