اسلایدر
1398/11/21 دوشنبه
نخستین دوره تخصصی پدافند غیر عامل در حوزه میراث فرهنگی برگزار شد
در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
نخستین دوره تخصصی پدافند غیر عامل در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسط مرکز مقاومت بسیج وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی و سازمان پدافند غیر عامل در محل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، مهدی اکبری معاون علمی و پژوهشی مرکز مقاومت بسیج  وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی و مدرس عالی سازمان پدافند غیر عامل کشور در این دوره آموزشی در خصوص پدافند غیر عامل کشور و نقش آن به عنوان یک اقدام غیر مسلحانه که موجب باز دارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن مطالبی را بیان کرد.
او در ادامه با اشاره به اهداف پدافند غیر عامل (پایداری ملی)، ایجاد سامانه دفاعی فرهنگی مطلوب را راهی برای دفاع از آسیب های احتمالی با کم ترین هزینه دانست و با تاکید بر اهمیت پژوهش در این حوزه، آن را جزء ذاتی پدافند غیر عامل دانسته و عدم توجه به آسیب پذیری ذاتی را تخریب و حادثه مهمی قلمداد کرد.
اکبری در پایان این دوره به بیان برخی از عوامل آسیب رسان و مخرب بناها تاریخی و موزه ها و پژوهش صورت گرفته در این حوزه پرداخت  و با اشاره به نقش مهم و تاثیر گذار میراث فرهنگی در ایجاد امنیت فرهنگی ایران با گذشته ای تاریخی و غیر قابل انکار ، امنیت فرهنگی را ضامن رشد و توسعه کشور معرفی کرد.

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محفوظ می باشد

www.?????.ir