فراخوان
1398/4/26 چهارشنبه
فراخوان دوفصل نامه تخصصی گویش پژوهی
فراخوان ارائة مقاله در دوفصلنامة گویش‌پژوهی دوفصلنامة گویش‌پژوهی، مرتبط با فعالیت‌های پژوهشکدة زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون از استادان، پژوهشگران و دانشجویان علاقمند دعوت به عمل می‌آورد تا مقالات خود را به شرح فراخوانِ پیوست ارسال نمایند. شایان ذکر است علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت پاسخ سوالهای احتمالی خود یکشنبه‌ها از ساعت 9 صبح تا 13، با شماره 66702061 الی 6، داخلی 390 خانم پریسا عرفان‌منش، مدیر اجرایی مجله تماس حاصل نمایند. مدیرمسئول: دکتر بهروز عمرانی جانشین مدیرمسئول: دکتر مرضیه صناعتی سردبیر: دکتر مهرداد نغزگوی کهن

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محفوظ می باشد

www.?????.ir