معرفی پیشکسوتان
.
 

عیسی هاشملو

استاد عیسی هاشملومتولد 1332 آوج قزوین هنر قالیبافی در خانواده وی رایج بود و خود به قالیبافی آشنائی کامل دارد . دراول تیر ماه سال 1351 با ورود به کارگاه زری و مخمل بافی وزارت فرهنگ وهنرکارهنری خویش را در رشته زری بافی آغاز کرد و از راهنمائی های اساتیدی چون : سیدرضا الهامی ( بافت) ، سید غدیر صفوی( نقش بندی) ، عباس طریقتی و ذبیح اله احمدی ( طراحی) و حسین سمنانی (وردچینی) ، استفاده کرد . استعداد و ذوق وی دربافت پارچه های زربفت موجب شد از همان نخست بافتهائی بی نقص و هنرمندان ارئه دهد. از آثار ایشان : پارچه زری با نقش گل شاه عباسی ، طرح نقشه الله و اکبر ( طرح استاد فرشچیان) ، آرم جمهموری اسلامی ، طرح برگ موئی با طرح استاد منصور تامسون ، جلد آلبوم با نقشه بازوبندی ، طرح گل و مرغ بازوبندی ، طرح مرغ مینا با نقشه مینیاتوری دو رو ، باطراحی استاد اسلامیان ، نقشه بازوبندی با طرح استاد منجذب و نقشه ماهی با طرح استاد طریقی است .

دانلود فیلم : عیسی هاشملو

عیسی هاشملو

استاد عیسی هاشملومتولد 1332 آوج قزوین هنر قالیبافی در خانواده وی رایج بود و خود به قالیبافی آشنائی کامل دارد . دراول تیر ماه سال 1351 با ورود به کارگاه زری و مخمل بافی وزارت فرهنگ وهنرکارهنری خویش را در رشته زری بافی آغاز کرد و از راهنمائی های اساتیدی چون : سیدرضا الهامی ( بافت) ، سید غدیر صفوی( نقش بندی) ، عباس طریقتی و ذبیح اله احمدی ( طراحی) و حسین سمنانی (وردچینی) ، استفاده کرد . استعداد و ذوق وی دربافت پارچه های زربفت موجب شد از همان نخست بافتهائی بی نقص و هنرمندان ارئه دهد. از آثار ایشان : پارچه زری با نقش گل شاه عباسی ، طرح نقشه الله و اکبر ( طرح استاد فرشچیان) ، آرم جمهموری اسلامی ، طرح برگ موئی با طرح استاد منصور تامسون ، جلد آلبوم با نقشه بازوبندی ، طرح گل و مرغ بازوبندی ، طرح مرغ مینا با نقشه مینیاتوری دو رو ، باطراحی استاد اسلامیان ، نقشه بازوبندی با طرح استاد منجذب و نقشه ماهی با طرح استاد طریقی است .

دانلود فیلم : عیسی هاشملو

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما