معرفی پیشکسوتان
.
 

ذبیح الله احمدی

استادذبیح اله احمدی درسال 1306 درشهرستان ساوه متول شد. درسال 1323 با تحصیلات ابتدائی بعنوان کارآموز رشته زری بافی زیر نظر استاد عباسعلی حقیقی در اداره صنایع قدیمه وزارت پیشه وهنر استخدام شد.ضمن ادامه تحصیل وپایان دوره متوسطه با سمت هنرمند زری باف به کارهنری خود ادامه داد. باتاسیس وزارت فرهنگ و هنردر سال 1343 باحکم استاد زری باف ضمن آموزش هنرمندان به بافت قطعه پارچه های زربافت و مخمل نفیس باویژگیهای هنری پرداخت . قطعات بسیاری از آثار وی به سران و نمایندگان کشورهای مختلف اهداء شده است . کارنامه هنری او مملواز تشویق نامه ها و جوائزی است که به پاس فعالیت بی وقفه هنری وی بدست آمده است . درسال 1358 حکم سرپرستی کارگاه زری بافی دریافت کردودرسال 1360 با 37 سال سابقه خدمت ودرجه یک هنری (دکترای هنر) به افتخار بازنشستگی نائل شد. از ثآار زربافت استاد ذبیح اله احمدی که درحال حاضر زینت بخش گنجینه مرکزپژوهش وآفرینش هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی و موزه هنرهای ملی است می توان ازقطعه پارچه های ِ زری با طرح آرامگاه ابن سینا - طرحِ پهلوان و اژدها- طرحِ اژدها- طرح لیلی و مجنون- طرح سیمرغ و طرح طاووس ، نام برد.

دانلود فیلم : ذبیح الله احمدی

ذبیح الله احمدی

استادذبیح اله احمدی درسال 1306 درشهرستان ساوه متول شد. درسال 1323 با تحصیلات ابتدائی بعنوان کارآموز رشته زری بافی زیر نظر استاد عباسعلی حقیقی در اداره صنایع قدیمه وزارت پیشه وهنر استخدام شد.ضمن ادامه تحصیل وپایان دوره متوسطه با سمت هنرمند زری باف به کارهنری خود ادامه داد. باتاسیس وزارت فرهنگ و هنردر سال 1343 باحکم استاد زری باف ضمن آموزش هنرمندان به بافت قطعه پارچه های زربافت و مخمل نفیس باویژگیهای هنری پرداخت . قطعات بسیاری از آثار وی به سران و نمایندگان کشورهای مختلف اهداء شده است . کارنامه هنری او مملواز تشویق نامه ها و جوائزی است که به پاس فعالیت بی وقفه هنری وی بدست آمده است . درسال 1358 حکم سرپرستی کارگاه زری بافی دریافت کردودرسال 1360 با 37 سال سابقه خدمت ودرجه یک هنری (دکترای هنر) به افتخار بازنشستگی نائل شد. از ثآار زربافت استاد ذبیح اله احمدی که درحال حاضر زینت بخش گنجینه مرکزپژوهش وآفرینش هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی و موزه هنرهای ملی است می توان ازقطعه پارچه های ِ زری با طرح آرامگاه ابن سینا - طرحِ پهلوان و اژدها- طرحِ اژدها- طرح لیلی و مجنون- طرح سیمرغ و طرح طاووس ، نام برد.

دانلود فیلم : ذبیح الله احمدی

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما