معرفی پیشکسوتان
.
 

حسن علی اکبر خزینه

استاد حسن علی اکبرخزینه دراردیبهشت ماه سال 1306 دربخش 8 تهران متولد شد . درسن هفت سالگی درکارگاه کاشی سازی ونزداستاد حاج حسین خاک نگارمقدم(اقوام مادری وطراح ومجری کاشیکاری سردرباغ ملی ) به شاگردی پرداخت . پادویی ، سرندکردن خاک و لگدکردن گِل ازجمله وظایف وی دراین زمان بود. درسال 1317 توسط استاد احمدعرش نگار درمدرسه صنایع مستظرفه که کاشیکاری گنبد کاخ مرمر را به عهده داشت به شاگردی گمارده شد. بین سالهای 1320- 1326 باتعطیلی کارگاههای اداره هنرهای ملی (وزارت پیشه وهنر وقت) با ساخت و لعابکاری کاشیهای ساختمانی امرار معاش کردتااینکه درسال 1326 توسط مرحوم استاد علی کریمی ، سرپرست کارگاه کاشی اداره هنرهای ملی دعوت بکارشد. این بار انگیزه وذوق هنری وی را بانقاشی روی سفال و کاشی آشناکردو زیرنظر استاد ماشاء اله بهره مند طراحی و نقاشی آموخت . شیوه نقاشی وی نقاشی هفت رنگبه سبک صفوی و قاجاراست که تلفیق و ترکیب درطراحی نگاره ها ، موجب پدیدآمدن آثاری شاخص و بی نظیربه شیوه شخصی وی شده است .استاد خزینه تاسال 1359 درکارگاه کاشی وسفال اداره کل هنرهای سنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فعالیت دولتی خویش ادامه داد ودراین سال بادرجه یک هنری (دکترای هنر) به افتخار بازنشستگی نائل شد. کاشی کاری مسجد حضرت زینب نازی آباد- کاشیکاری محراب مسجد سیدالشهدای نازی آباد- کاشیکاری مسجدصاحب الزمان خیابان وحدت اسلامی- کاشیکاری کتابخانه پارک شهر- کاشیکاری شبکه های زیرِطاق برج آزادی- کاشیکاری نمای داخلی ساختمان باشگاه بانک مسکن (طرح شکارگاه)- مرمت کاشیکاری کاخ گلستان) - وبسیاری ازآثار نقاشی روی سفال و کاشی که زینت بخش موزه هنرهای ملی و مرکز پژوهش وآفرینش هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی وگردشگری است ازنمونه آثارایشان است .

دانلود فیلم : حسن علی اکبر خزینه

حسن علی اکبر خزینه

استاد حسن علی اکبرخزینه دراردیبهشت ماه سال 1306 دربخش 8 تهران متولد شد . درسن هفت سالگی درکارگاه کاشی سازی ونزداستاد حاج حسین خاک نگارمقدم(اقوام مادری وطراح ومجری کاشیکاری سردرباغ ملی ) به شاگردی پرداخت . پادویی ، سرندکردن خاک و لگدکردن گِل ازجمله وظایف وی دراین زمان بود. درسال 1317 توسط استاد احمدعرش نگار درمدرسه صنایع مستظرفه که کاشیکاری گنبد کاخ مرمر را به عهده داشت به شاگردی گمارده شد. بین سالهای 1320- 1326 باتعطیلی کارگاههای اداره هنرهای ملی (وزارت پیشه وهنر وقت) با ساخت و لعابکاری کاشیهای ساختمانی امرار معاش کردتااینکه درسال 1326 توسط مرحوم استاد علی کریمی ، سرپرست کارگاه کاشی اداره هنرهای ملی دعوت بکارشد. این بار انگیزه وذوق هنری وی را بانقاشی روی سفال و کاشی آشناکردو زیرنظر استاد ماشاء اله بهره مند طراحی و نقاشی آموخت . شیوه نقاشی وی نقاشی هفت رنگبه سبک صفوی و قاجاراست که تلفیق و ترکیب درطراحی نگاره ها ، موجب پدیدآمدن آثاری شاخص و بی نظیربه شیوه شخصی وی شده است .استاد خزینه تاسال 1359 درکارگاه کاشی وسفال اداره کل هنرهای سنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فعالیت دولتی خویش ادامه داد ودراین سال بادرجه یک هنری (دکترای هنر) به افتخار بازنشستگی نائل شد. کاشی کاری مسجد حضرت زینب نازی آباد- کاشیکاری محراب مسجد سیدالشهدای نازی آباد- کاشیکاری مسجدصاحب الزمان خیابان وحدت اسلامی- کاشیکاری کتابخانه پارک شهر- کاشیکاری شبکه های زیرِطاق برج آزادی- کاشیکاری نمای داخلی ساختمان باشگاه بانک مسکن (طرح شکارگاه)- مرمت کاشیکاری کاخ گلستان) - وبسیاری ازآثار نقاشی روی سفال و کاشی که زینت بخش موزه هنرهای ملی و مرکز پژوهش وآفرینش هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی وگردشگری است ازنمونه آثارایشان است .

دانلود فیلم : حسن علی اکبر خزینه

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما