معرفی پیشکسوتان
.
 

پرویز زابلی

استاد پرویز زابلی درسال 1296 درتهران متولد شد. پس ازاتمام تحصیلات ابتدائی و متوسطه به اخذ دیپلم ازمدرسه دارالفنون نائل شد. همزمان با سالهای تحصیل زیرنظر استاد احمدامامی درهنرستان عالی هنرهای ملی به آموزش منبت و معرق پرداخت . انجام خدمت سربازی درسالهای 19-1318 وقفه کوتاهی درفعالیت هنری اوپدید آوردوازسال 1320 به آموزش وفعالیت هنری خود باسمت استاد منبت و معرق ادامه داد. 38سال بعد درسال 1358 به اخذ درجه یک هنری معادل دکترای هنر و افتخار بازنشستگی نائل شد. فعالیت هنری درکارگاه اختصاصی و آموزش منبت به هنرجویان و دانشجویان این رشته ادامه یافت . تدریس دردانشگاه الزهرا ودانشگاه هنر بمدت 17سال ازدیگر فعالیتهای ایشان می باشد. شاخصه آثار استاد ترکیب بندیهای ظریف وخلاقانه درمنبت معرق برجسته است. آثار تلفیقی ایشان درمنبت معرق برجسته که حاصل همکاری نزدیک بااستاد ویزائیاست و نحوه منبت کردن قطعه های ظریف معرق وترکیب بندی برجسته آنها روی صفحه مسطح ، ازشیوه های ابداعی استاد محسوب می شود. ثمره نزدیک به هفت دهه فعالیت هنری استاد آثاری منحصر به فرد و استادانه دررشته منبت است که درحال حاضر زینت بخش موزه های ملی ، سعدآباد و مدیریت پژوهشهای هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی است .

دانلود فیلم : پرویز زابلی

پرویز زابلی

استاد پرویز زابلی درسال 1296 درتهران متولد شد. پس ازاتمام تحصیلات ابتدائی و متوسطه به اخذ دیپلم ازمدرسه دارالفنون نائل شد. همزمان با سالهای تحصیل زیرنظر استاد احمدامامی درهنرستان عالی هنرهای ملی به آموزش منبت و معرق پرداخت . انجام خدمت سربازی درسالهای 19-1318 وقفه کوتاهی درفعالیت هنری اوپدید آوردوازسال 1320 به آموزش وفعالیت هنری خود باسمت استاد منبت و معرق ادامه داد. 38سال بعد درسال 1358 به اخذ درجه یک هنری معادل دکترای هنر و افتخار بازنشستگی نائل شد. فعالیت هنری درکارگاه اختصاصی و آموزش منبت به هنرجویان و دانشجویان این رشته ادامه یافت . تدریس دردانشگاه الزهرا ودانشگاه هنر بمدت 17سال ازدیگر فعالیتهای ایشان می باشد. شاخصه آثار استاد ترکیب بندیهای ظریف وخلاقانه درمنبت معرق برجسته است. آثار تلفیقی ایشان درمنبت معرق برجسته که حاصل همکاری نزدیک بااستاد ویزائیاست و نحوه منبت کردن قطعه های ظریف معرق وترکیب بندی برجسته آنها روی صفحه مسطح ، ازشیوه های ابداعی استاد محسوب می شود. ثمره نزدیک به هفت دهه فعالیت هنری استاد آثاری منحصر به فرد و استادانه دررشته منبت است که درحال حاضر زینت بخش موزه های ملی ، سعدآباد و مدیریت پژوهشهای هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی است .

دانلود فیلم : پرویز زابلی

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما