معرفی پیشکسوتان
.
 

محمد هادی گلریز خاتمی

استاد محمدهادی گلریز خاتمی رسال 1328 در شهرشیراز متولد شد. هنر خاتم سازی در خانواده وی قدمتی حدود 150 سال دارد. وی خاتم سازی را ازسن 14 سالگی آغاز کردو از فروردین 1347 به استخدام اداره هنرهای سنتی وزارت فرهنگ و هنر درآمد.
استادان وی قنبر علی گلریز خاتمی ، محمدخلیل گلیرز خاتمی ، محمدکریم آئین ، علی نعمت و غلامرضا روزی طلب بودند.
وی از سال 1352 در کارگاه شخصی خویش به ساخت و مرمت اشیاء خاتم پرداخت و نیز به مدت 16 سال سرپرست کارگاه خاتم سازمان میراث فرنگی بود و در پایان سال 1379 بازنشسته شد.
وی در کنار فعالیت هنری سالهاست که به آموزش هنرجویان رشته صنایع دستی در دانشگاهها و آموزشگاههای آزاد پرداخته است.
وی در تهیه و تالیف فیلم هاو کتابهای آموزش خاتم ، تهیه واژه نامه هنرخاتم سازی با موسسات بسیاری همکاری داشته است.
از جمله آثار وی که بصورت انفرادی یا گروهی ساخته است:
-        ساخت تالار خاتم مجلس شورای اسلامی
-        صندلی و میز تحریر بزرگ خاتم با طرح استاد بهادری و فرشچیان
-        رحل قرآن تمام خاتم با نقش گره
-        جعبه قرآن بزرگ با نقش گره سنتی ، اهدائی به موزه صنایع دستی اصفهان
-        تابلو معرق خاتم با نقش پنج تن
-        مرمت و بازسازی اتاق خاتم کاخ مرمر
 
آثار وی د ربسیاری از نمایشگاههای داخل و خارج از کشور شرکت داشته و همواره مورد تقدیر قرار گرفته است.
 
 

دانلود فیلم : محمد هادی گلریز خاتمی

محمد هادی گلریز خاتمی

استاد محمدهادی گلریز خاتمی رسال 1328 در شهرشیراز متولد شد. هنر خاتم سازی در خانواده وی قدمتی حدود 150 سال دارد. وی خاتم سازی را ازسن 14 سالگی آغاز کردو از فروردین 1347 به استخدام اداره هنرهای سنتی وزارت فرهنگ و هنر درآمد.
استادان وی قنبر علی گلریز خاتمی ، محمدخلیل گلیرز خاتمی ، محمدکریم آئین ، علی نعمت و غلامرضا روزی طلب بودند.
وی از سال 1352 در کارگاه شخصی خویش به ساخت و مرمت اشیاء خاتم پرداخت و نیز به مدت 16 سال سرپرست کارگاه خاتم سازمان میراث فرنگی بود و در پایان سال 1379 بازنشسته شد.
وی در کنار فعالیت هنری سالهاست که به آموزش هنرجویان رشته صنایع دستی در دانشگاهها و آموزشگاههای آزاد پرداخته است.
وی در تهیه و تالیف فیلم هاو کتابهای آموزش خاتم ، تهیه واژه نامه هنرخاتم سازی با موسسات بسیاری همکاری داشته است.
از جمله آثار وی که بصورت انفرادی یا گروهی ساخته است:
-        ساخت تالار خاتم مجلس شورای اسلامی
-        صندلی و میز تحریر بزرگ خاتم با طرح استاد بهادری و فرشچیان
-        رحل قرآن تمام خاتم با نقش گره
-        جعبه قرآن بزرگ با نقش گره سنتی ، اهدائی به موزه صنایع دستی اصفهان
-        تابلو معرق خاتم با نقش پنج تن
-        مرمت و بازسازی اتاق خاتم کاخ مرمر
 
آثار وی د ربسیاری از نمایشگاههای داخل و خارج از کشور شرکت داشته و همواره مورد تقدیر قرار گرفته است.
 
 

دانلود فیلم : محمد هادی گلریز خاتمی

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما