معرفی پیشکسوتان
.
 

مریم شیخ مهدی

استاد مریم شیخ مهدی تولد خردادماه 1329 تهران – از نوجوانی به هنر نقاشی اشنا بودفارغ التحصیل رشته نقاشی هنرستان هنرهای زیبا بهزاد و دوره دانشگاهی را در رشته دکوراسیون داخلی به پایان رسانده اند. هنر نگارگری را نزد استاد جلالی سوسن ابادی فرا گرفت و در کارگاه مینیاتور وزارت فرهنگ وهنر به فعالیت هنری پرداخت . با آشنائی با هنر مینا و بخصوص نقاشی مینا و مینای سیمی به این هنر گرایش پیداکرد و آثار مینائی وی تلفیقی است از ظرافت طرح های میناتور با تکنیک و ویژگیهای خاص هنر مینا.
استاد شیخ مهدی هنرمندان بسیاری را در رشته مینیاتور و مینا آموزش داده است و آثار وی در نمایشگاهای داخلی و خارجی بسیاری مورد توجه و تقدیر قرار گرفته است.  

دانلود فیلم : مریم شیخ مهدی

مریم شیخ مهدی

استاد مریم شیخ مهدی تولد خردادماه 1329 تهران – از نوجوانی به هنر نقاشی اشنا بودفارغ التحصیل رشته نقاشی هنرستان هنرهای زیبا بهزاد و دوره دانشگاهی را در رشته دکوراسیون داخلی به پایان رسانده اند. هنر نگارگری را نزد استاد جلالی سوسن ابادی فرا گرفت و در کارگاه مینیاتور وزارت فرهنگ وهنر به فعالیت هنری پرداخت . با آشنائی با هنر مینا و بخصوص نقاشی مینا و مینای سیمی به این هنر گرایش پیداکرد و آثار مینائی وی تلفیقی است از ظرافت طرح های میناتور با تکنیک و ویژگیهای خاص هنر مینا.
استاد شیخ مهدی هنرمندان بسیاری را در رشته مینیاتور و مینا آموزش داده است و آثار وی در نمایشگاهای داخلی و خارجی بسیاری مورد توجه و تقدیر قرار گرفته است.  

دانلود فیلم : مریم شیخ مهدی

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما