معرفی پیشکسوتان
.
 

حسین قلمی

استاد حسین قلمی
متولد مهر ماه 1328 شهرستان گلپایگان – از سنین نوجوانی شیفته موسیقی سنتی و سازهای ملی بود واز همان زمان برای ساخت برخی سازها کوشش کرد. از سال 1355 با استخدام در وزارت فرهنگ وهنر و آشنائی با استاد قنبری مهر ، برای ساخت تار به مرحوم استاد محمود قربانعلی معرفی شد .
استاد قلمی ازسال 1358 کارگاه شخصی خویش را دائر نمود و هم اینک در ساخت سازهای تار ، قیچک و دوتار مهارت به سزائی دارد.

دانلود فیلم : حسین قلمی

حسین قلمی

استاد حسین قلمی
متولد مهر ماه 1328 شهرستان گلپایگان – از سنین نوجوانی شیفته موسیقی سنتی و سازهای ملی بود واز همان زمان برای ساخت برخی سازها کوشش کرد. از سال 1355 با استخدام در وزارت فرهنگ وهنر و آشنائی با استاد قنبری مهر ، برای ساخت تار به مرحوم استاد محمود قربانعلی معرفی شد .
استاد قلمی ازسال 1358 کارگاه شخصی خویش را دائر نمود و هم اینک در ساخت سازهای تار ، قیچک و دوتار مهارت به سزائی دارد.

دانلود فیلم : حسین قلمی

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما