معرفی پیشکسوتان
.
 

عمران صادق زاده

استاد صادق‌زاده متولد 1320 در تهران، از استادان معرق کار برجسته هستند. مدیر مسئول آموزشگاه هنرهای تجسمی، عضو صندوق هنرمندان ایران، مدرس دانشگاه در رشته‌های گره چینی، آزمون‌گیری آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای در رشته منبت و معرق و صنایع دستی، برخی از مشاغل و مناصب ایشان است.
استاد در سال 1346 به استخدام وزارت فرهنگ و هنر در آمدند و در رشته‌های صنایع دستی به فعالیت پرداختند که حاصل برخی از این فعالیت‌ها در موزه هنرهای ملی موجود است. ایشان در سال 1374 از سازمان میراث فرهنگی بازنشسته شدند و هم اکنون به فعالیت هنری مشغول هستند.
برخی از آثار:
منبرـ میز 18 نفره کنفرانس: موزه هنرهای ملی
میز دایره هخامنشی: موزه هنرهای ملی
تابلوی منبت و معرق طرح بیضی 6 مرغ استاد فرشچیان : کاخ موزه نیاوران
تابلوی منبت و معرق حضرت ابراهیم و ذبح حضرت اسماعیل طرح استاد اسماعیل جلایر
دعای جوشن کبیر منبت ومعرق و تذهیب و حاشیه‌بندی
منبر مسجدالنبی ستارخان دریای نو با شش پله و کار گره و معرق
میز گردش ایام دایره‌ای منبت و معرق و خط و حاشیه بندی و میناکاری.
 
 

دانلود فیلم : عمران صادق زاده

عمران صادق زاده

استاد صادق‌زاده متولد 1320 در تهران، از استادان معرق کار برجسته هستند. مدیر مسئول آموزشگاه هنرهای تجسمی، عضو صندوق هنرمندان ایران، مدرس دانشگاه در رشته‌های گره چینی، آزمون‌گیری آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای در رشته منبت و معرق و صنایع دستی، برخی از مشاغل و مناصب ایشان است.
استاد در سال 1346 به استخدام وزارت فرهنگ و هنر در آمدند و در رشته‌های صنایع دستی به فعالیت پرداختند که حاصل برخی از این فعالیت‌ها در موزه هنرهای ملی موجود است. ایشان در سال 1374 از سازمان میراث فرهنگی بازنشسته شدند و هم اکنون به فعالیت هنری مشغول هستند.
برخی از آثار:
منبرـ میز 18 نفره کنفرانس: موزه هنرهای ملی
میز دایره هخامنشی: موزه هنرهای ملی
تابلوی منبت و معرق طرح بیضی 6 مرغ استاد فرشچیان : کاخ موزه نیاوران
تابلوی منبت و معرق حضرت ابراهیم و ذبح حضرت اسماعیل طرح استاد اسماعیل جلایر
دعای جوشن کبیر منبت ومعرق و تذهیب و حاشیه‌بندی
منبر مسجدالنبی ستارخان دریای نو با شش پله و کار گره و معرق
میز گردش ایام دایره‌ای منبت و معرق و خط و حاشیه بندی و میناکاری.
 
 

دانلود فیلم : عمران صادق زاده

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما