انتشارات
چهارشنبه 14 مهر 1395 حفاظت و مرمت سازه ای میراث معماری
نويسنده: جورجو کروچی
مترجم: باقر آیت الله زاده شیرازی مهرداد حجازی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
نوبت و سال انتشار: اول 1395
چكيده:
کتاب حفاظت و مرمت سازه ای میراث معماری اثر جورجو کروچی، استاد مهندسی سازه و رئیس بخش مرمت سازه ای بناهای تاریخی دانشکده مهندسی دانشگاه رم لاساپینزا، و آخرین اثر ترجمه شادروان دکتر باقر آیت اللّه زاده شیرازی _ پدر مرمت نوین ایران_ است که به تازگی منتشر شده است در زمینه مرمت سازه ای میراث معماری، تمام جنبه های علمی حفاظت و مرمت سازه های سنتی و بومی را در بر میگیرد
موضوع: حفاظت و مرمت
توضيحات:
 
رئوس مطالب:
فصل ۱ : نقش سازه در تاریخ معماری
فصل ۲ : فرسایش مصالح و خرابی سازه ای
فصل ۳ : گردآوری اطلاعات و داده ها
فصل ۴ : معیارها و تکنیک های حفاظت و مرمت
فصل ۵ : نشست خاک و اقدامات درمانی
فصل ۶ : کنش های لرزه ای و اقدامات درمانی
فصل ۷ : تشخیص و ارزیابی ایمنی
فصل ۸ : آنالیز سازه ای ساختمان با مصالح بنایی: جنبه های کلی
فصل ۹ : آنالیز سازه ای ساختمان با مصالح بنایی: محاسبات خاص
فصل ۱۰ : طرح مقاوم سازی و مرمت: موارد بازیلیک سنت فرانسیس آسیزی و برج پیزا
pdf فهرست مطالب کتاب
 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما