انتشارات
شنبه 29 ارديبهشت 1397 دولت و جامعه در دوره عثمانی
مترجم: علی کاتبی، توفیق سبحانی، حجت فخری و مهدی گلچین عارفی

توضيحات:

این اثر که در بردارنده تاریخ ۶۰۰ ساله عثمانی از تأسیس امارت تا اعلام جمهوری است، شامل پژوهش های منحصر به فرد ۱۴ صاحب نظر سرآمد ترکیه در حوزه های اجتماعی: سیاسی، اداری، نظامی، حقوقی، اقتصادی و مالی فرهنگی: زبان، ادبیات، دین، اندیشه، دانش و آموزش تمدنی: معماری، خطاطی، تذهیب و موسیقی است.

این کتاب دستاورد یک طرح مطالعاتی و پژوهشی است که زیر نظر اکمل­الدین احسان اوغلو رئیس وقت مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ (ایرسیکا) وابسته به سازمان همکاری های اسلامی، به زبان ترکی چاپ شده و ترجمه فارسی آن به پیشنهاد و پشتیبانی رئیس کنونی آن مرکز خالد ارن، توسط انتشارات کتاب مرجع (وابسته به بنیاد دایرةالمعارف اسلامی) زیر نظر غلامعلی حداد عادل فراهم آمده و منتشر شده است.

جامعیت موضوع ها و گستردگی قلمرو مباحث، مرجعیت هر فصل به­ عنوان یک مقاله دانشنامه ­ای و برخورداری اثر از گاهشمار و کتابشناسی و نمایه تفصیلی از ویژگی های این اثر است.

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما