معرفی کتاب و مجله
شنبه 11 ارديبهشت 1395 درآمدی بر روش تحقیق کیفی
نويسنده: بیوک محمدی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 180
نوبت و سال انتشار: 1390

توضيحات:
فصل اول: اصول نظری روش کیفی
          مقدمه
          ویژگی­های روش تحقیق کیفی
          خلاصه و جمع بندی
 
فصل دوم: شیوه­ی عمل در روش کیفی
          موضوع و مسئله تحقیق
          شناسایی داده ها و گردآوری آن­ها
          پردازش و تحلیلی داده ها
خلاصه و جمع بندی
 
فصل سوم: ارائه گزارش تحقیق
          هنر متقاعد کردن        
          شیوه ارائه تحقیق
نوشتن به منزله روش تحقیق
خلاصه و جمع بندی
 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما