یادداشت روز


رونمایی از مرمت چهار سوق بازار تهران
 
 همکاری های بین المللی


یکی دیگر از سیاست های پژوهشکده استفاده از تجارب بین المللی در خصوص شیوه های جدید مستندنگاری و نیز حفاظت و مرمت بناهای تاریخی است . وقفه طولانی مدت ایجاد شده دهه های اخیر در این خصوص ، موجب شده تا بر گسترش ارتباطات بین المللی اهتمام جدی داشته و با توجه به پیشنهادهای مختلف در این زمینه دانشگاه آخن که در این زمینه از اعتبار قابل توجهی برخوردار است و تجارب زیادی در خصوص مرمت و باز سازی بناهای تاریخی در برلین و پوتسدام بعد از جنگ جهانی دوم داشته است ، انتخاب شد و در این میان با توجه به الزام هیئت آلمانی نسبت به انتخاب پروژه ای که در کوتاه مدت و با صرف هزینه ای محدود بتواند شروع و به پایان رسد ، نشست های متعدد برگزار شد و نهایتا پروژه مستند سازی و مرمت چهار سوق بزرگ بازار تهران مورد توافق قرار گرفت . که نخست با مستند سازی از طریق فتو گرامتری و نرم افزار Agisoft  نماها و مقاطع برداشت شد . سپس با اتخاذ سیاست های مرمتی طی کار فشرده یک ماهه در ترکیبی از متخصصین ایرانی و آلمانی کار پاکسازی و مرمت گچ بری های چهار سوق و نیز مرمت اضطراری سقف ، تویزه ها و پایه ها در حد نسبتاً مناسبی انجام شد.
 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما