اخبار
در قالب کارگاه آموزشی به همت پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار فرهنگی –تاریخی صورت گرفت ارتقای سطح آگاهی کارشناسان و مسئولان موزه ها سومین کارگاه آموزشی ملی سنجش و پایش در محیط های موزه ای – در راه موزه سبز به منظور ارتقای سطح آگاهی کارشناسان و مسئولان موزه ها در موزه روستایی رشت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری،  سومین کارگاه آموزشی ملی "سنجش و پایش در محیط های موزه ای – در راه موزه سبز" به همت

پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار فرهنگی – تاریخی و همکاری و حمایت اداره کل میراث فرهنگی استان گیلان با حضور 28 شرکت کننده از این استان (از شهرستان های

رشت، انزلی و لاهیجان) در موزه میراث روستایی رشت برگزار شد.

این کارگاه به منظور آشنایی و افزایش سطح دانش کارشناسان و مسئولین مرتبط در موزه ها برگزار شد تا آگاهی این افراد نسبت به اهمیت امر پایش، شیوه های مربوطه

برای ارزیابی محیط های داخلی موزه ها افزایش یافته و به روز شود.

در این ارتباط ضمن معرفی انواع خطرات تهدید کننده طبیعی و انسان ساخت پیرامون آثار همچون متغیرهای محیطی دما، رطوبت نسبی، نور، آلاینده ها، آفات و بلایای

طبیعی به اثرات مخرب آنها پرداخته شد.

علاوه بر این روش های سنجش و کنترل هر یک از این عوامل معرفی و اهمیت نتایج آنها مورد بحث قرار گرفت و مقایسه اقدامات حفاظتی پیشگیرانه با روش های مداخله

گرانه یکی دیگر از مباحث این کارگاه آموزشی بوده است.

در این کارگاه شرکت کنندگان پرسش ها و چالش هایی که در موزه های مربوطه با آن مواجه بودند را به بحث و گفتگو گذاشتند.
 
در بخش دیگر این کارگاه و در راستای اهداف پژوهشی فاز دوم پروژه موزه سبز، با همراهی مسئولین و تعدادی از شرکت کنندگان از این موزه بازدید شد و دزیمترهای

مربوط به پایش محیطی که قبلا در مکان های منتخب نصب شده بودند جمع آوری و مورد بررسی مقدماتی قرار گرفتند.

موزه رشت باتوجه به موقعیت مکانی و اقلیمی آن، یکی از موزه های منتخب در پروژه موزه سبز بوده که کار پایش با همکاری کارشناسان آن به مدت یکسال در آنجا

صورت گرفته است.
 
امتیاز دهی