اخبار
نمایش توانمندی های آزمایشگاهی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی در دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو آزمایشگاهی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی در پاویون شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، سمیه کاظمی مسئول آزمایشگاه شیمی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی با اعلام
 
این خبر گفت: شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، به منظور معرفی توانمندی های آزمایشگاهی کشور، پاویون شبکه آزمایشگاهی را در دوازدهمین
 
نمایشگاه فناوری نانو برپا کرد.

او افزود: بر اساس اعلام دبیرخانه شبکه آزمایشگاهی، در نمایشگاه فناوری نانو سال 98 ، 30 آزمایشگاه از مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی در طبقه دوم سالن
 
خلیج فارس در نمایشگاه بین المللی حضور داشتند و  توانمندی ها و دستاوردهای خود را برای پژوهشگران و صنایع، ارایه کردند.

رابط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی تصریح کرد: در این میان پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - 

فرهنگی با همکاری معاونت فناوری و کاربردی  سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، با ارائه بروشورهای آزمایشگاه ها و کارگاه های مجموعه، چکیده
 
مقالات و گزارشات برخی از طرح ها و پروژه ها در کنار سایر آزمایشگاه های شرکت کننده، برای اولین بار درپاویون شبکه آزمایشگاهی حضور پیدا کردند.

او افزود: همچنین در این راستا پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی با سه مرکز  بنیاد علوم کاربردی رازی، مشاور آزمونه فولاد و موسسه تحقیقات

جنگلها و مراتع کشور تفاهم نامه های همکاری در قالب فعالیت های آزمایشگاهی و پژوهشی امضاء کردد. 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما