اخبار
آغاز فاز دوم بررسی وضعیت و مطالعه رفتار خوردگی آثار فلزی مخزن اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان شیبا خدیر، کارشناس بخش حفاظت از آثار فلزی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی– فرهنگی، از ادامه فعالیت پژوهشی آغاز شده برای حفاظت آز آثار فلزی مخزن اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان در سال جاری خبر داد. این بخش در سال 1397 و در تکمیل مطالعات و اقدامات پیشین خود به مطالعه رفتار خوردگی آثار مکشوفه از محوطه خرند می پردازد. در انجام این مرحله نیز ضمن

همکاری با کارشناسان استان سمنان، بررسی آثار به عنوان مقدمه ای برای طراحی برنامه های حفاظتی لازم و همخوان با نیازهای مجموعه صورت خواهد گرفت. لازم

به ذکر است که این مرحله به عنوان بخشی از برنامه پژوهشی کلان بخش حفاظت از آثار فلزی گروه پژوهشی حفاظت و مرمت که در سال گذشته نیز در این استان و

پیش از آن در بخش های دیگری از کشور اجرا شده بود، به شمار می رود.

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما