اخبار
رحمانی سرپرست پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار فرهنگی –تاریخی شد بهروز عمرانی سرپرست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری «امروز » در حکمی غلامرضا رحمانی را به عنوان سرپرست پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار فرهنگی –تاریخی منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، رحمانی کارشناس مرمت اشیاء فرهنگی از دانشکده پردیس اصفهان دانشگاه هنر اصفهان (1375)،

کارشناس ارشد مرمت اشیاء فرهنگی (1378) و دکترای همان رشته در دانشگاه هنر اصفهان است.
 
او همکاری خود را با مرکز تحقیقات مرمت آثار تاریخی – فرهنگی به عنوان کارشناس مرمت از سال 1374 آغاز کرد و در سال 1375 به عنوان سرپرست کارگاه

اجرایی طرح آسیب شناسی و مستند نگاری تزیینات داخلی بنای گنبد سلطانیه منصوب شد.

وی  از آن تاریخ تا امروز عهده دار مسئولیت هدایت و مدیریت پروژه های بزرگ و مهم حفاظت و مرمت در سطح کشور بوده و  در سال  1375به عنوان مرمتگر

برتر در سطح سازمان برگزیده شد.

همچنین مقاله رحمانی در پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فرهنگی، به عنوان یکی از سه مقاله برتر همایش معرفی شد.

وی با شکل گیری گروه‌های تخصصی در پژوهشکده  حفاظت و مرمت آثار فرهنگی -تاریخی در سال 1379 مسئولیت گروه حفاظت و مرمت نقاشی را عهده دار بوده

و از سال 1395 تا 1397 در سمت معاونت پژوهشکده انجام وظیفه کرد.

علاوه بر تدریس دروس تخصصی رشته حفاظت و مرمت در مقاطع مختلف تحصیلی، مقالات متعددی در زمینه های گوناگون از وی به چاپ رسیده است.

گفتنی است، پیش از این کامران احمدی به مدت  4 سال و نیم ریاست پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار فرهنگی -تاریخی را عهده دار بود .
 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما