اخبار
مطالعه و مرمت خمره ساسانی به دست آمده از کاوش های دشت ورامین خمره ای مربوط به دوران ساسانی از بزرگترین اشیاء بدست آمده از کاوش های باستان شناسی دشت ورامین در بخش سفال پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی -فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری مرمت شد . به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری،  فاطمه علیمیرزایی مسئول بخش سفال  گروه پژوهشی حفاظت و مرمت، پژوهشکده حفاظت و مرمت

آثار تاریخی- فرهنگی، امروز «یکشنبه» با اعلام این خبر گفت: بدنه این خمره که ارتفاع حدود 130 سانتیمتر دارد از استحکام بسیار خوبی برخوردار است که نشانه

درصد سیلیس بالا و پخت مناسب و کامل آن می باشد.

او با بیان اینکه تغییرات دمای پخت و ابعاد بزرگ شی موجب شده که رنگ بدنه در قسمت خارجی  از نخودی تا قرمز متغییر باشد تصریح کرد : داخل خمره لکه های

ناشی از فعالیت قارچ دیده می شود که احتمال نگهداری مواد آلی در آن را بالا می‌برد.

علیمیرزایی افزود: مطالعه فنی ساختار و رسوبات بدنه، بررسی احتمال ترکیبات آلی در داخل آن از جمله اقداماتی است که در راستای پاکسازی و مرمت این شئ با

همکاری سایر بخشهای پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی انجام گرفته است. 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما