اخبار
توسط پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی 14 نمونه سفالینه دشت ورامین مطالعه، حفاظت و مرمت شدند در قالب فاز نخست پروژه مطالعه، حفاظت و مرمت سفال های به دست آمده از کاوش های باستان شناسی دشت ورامین 14نمونه سفالینه حفاظت و مرمت شدند .  به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، فاطمه علیمیرزایی مسئول بخش سفال  گروه پژوهشی حفاظت و مرمت، پژوهشکده حفاظت و مرمت

آثار تاریخی- فرهنگی امروز«چهارشنبه» با اعلام این خبر گفت: پیرو توافقات به عمل آمده بین این پژوهشکده و هیات کاوش های باستان شناسی دشت ورامین پروژه

مطالعه، حفاظت و مرمت سفالهای به دست آمده از این محوطه در فاز اول اجرا شد .

او با بیان اینکه به جز یکی دو مورد، قطعات انتقالی دارای ویژگی‌های متفاوت و متنوع بودند تصریح کرد: بمنظور ادامه کار و طراحی اقدامات حفاظتی و مرمتی، با تکیه

بر مشابهت ها این قطعات گروه بندی و تفکیک شدند.

علی میرزایی افزود: در ادامه قطعات مرتبط با 14 نمونه سفالینه متفاوت، انتخاب شد که در حال حاضر کار مرمت و بازیابی این  نمونه ها به اتمام رسیده است.

مسئول بخش سفال گروه پژوهشی حفاظت و مرمت، پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی گفت: این آثار به لحاظ زمانی متعلق به هزاره چهارم، عصر آهن

و دوره ساسانی اند و در میان آن ها سفال هایی به رنگ های قرمز، خاکستری و نخودی به چشم می‌خورد.

وی افزود: علاوه بر انجام اقدامات حفاظتی و مرمتی، به منظور دستیابی به حداکثر اطلاعات ممکن، مطالعه و بررسی‌های علمی نیز به صورت همزمان جهت پاسخگویی

به سئوالات و دریافت داده‌هایی در حوزه مطالعات تطبیقی و تاریخی هر اثر، ویژگی‌های پتروگرافی، فیزیکی و مکانیکی بدنه‌ها، ساختار شیمیایی آثار، رنگدانه‌ها، لایه‌ها،

لکه‌‌ها و رسوبات همراه از طریق مطالعات میکروسکوپی، آنالیزهای شیمیایی و بررسی‌های طیف سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR) در حال انجام است.

مسئول بخش سفال گروه پژوهشی حفاظت و مرمت، پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی گفت: با تکمیل مطالعات در این مرحله، علاوه بر تعیین یک

چارچوب کاری برای ادامه کار بر روی سایر قطعات و نمونه‌ها، نتایج در قالب مقالات علمی- پژوهشی، ارایه خواهد شد.

او در پایان تصریح کرد: ادامه کار، بر روی مابقی قطعات، در مراحل بعدی پروژه دنبال خواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما