اخبار
نشست تخصصی بهمن ماه پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون برگزار می کند: نشست تخصصی با موضوعات گزارش مأموریت به تنگ بُراق و بررسی وضعیت کتیبه شاپور اول، سخنران: فرهاد صولت، نیوشیزم: روشی برای هماهنگی بدن، ذهن و روح بر اساس بعضی از اسطوره های ایران، سخنران: نیوشا اصلاح چی، چهارشنبه 27/11/1395 ساعت 12-10 سالن آمفی تئاتر پژوهشگاه پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون برگزار می کند:

نشست تخصصی
با موضوعات

گزارش مأموریت به تنگ بُراق و بررسی
وضعیت کتیبه شاپور اول

سخنران: فرهاد صولت،

  نیوشیزم: روشی برای هماهنگی بدن، ذهن
و روح بر اساس بعضی از اسطوره های ایران

سخنران: نیوشا اصلاح چی

چهارشنبه 27/11/1395 ساعت 12-10
سالن آمفی تئاتر پژوهشگاه
 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما