اخبار پژوهشکده
1399/2/31 چهارشنبه
«نقاشی خط در دوره قاجار » در نشست مجازی بررسی شد
نشست مجازی «نقاشی خط در دوره قاجار » در سلسله نشست های تخصصی هم اندیشی رویکردهای پژوهشی در هنرهای سنتی توسط گروه پژوهشی هنر های سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد .

.

به گزارش ر وابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، غلامحسین فرخ نسب در این نشست که بصورت لایو پخش شد گفت: ریشه های هنر معاصرایران دردوره قاجار به او ایل تا اواخر قرن 13 برمیگردد و با اتفا قات زیادی ازقبیل انتقال پایتخت به تهران ،ارتباط و نفوظ کشورهای اروپای غربی ازجمله فرانسه و ایتا لیا وتبادل تجارب انها و بیشتردرزمان  ناصر الدین شاه که بیشترین دوران سلطنت وعلاقه زیاد و دستی در هنر وادبیات داشت  شروع میشود.
اوافزود: اکثر اتفاقا ت از قبیل تا سیس مدرسه دارالفنون بدست امیرکبیر(صدراعظم) درسا ل 1240 بعنوان اولین مرکزمدرن آموزشی و هنری(نقاشی) بصورت آکادمیک و نیمه غربی و پایگذ اری او لین مرکز آموزش هنرهای تزیینی (مدرسه صنایع مستظرفه )درایران توسط میرزا محمدغفاری(کمال الملک) که خود تحصیل کرده دارا لفنون بود ،دراین زمان اتفاق می افتد وتمام تحولات عملا بسمت غربی سازی میرو د.
وی در ادامه به ویژه گی های نقاشی خط در دوره قاجار و تشریح آن پرداخت .
عكس هاي مرتبط :

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما