اخبار پژوهشکده
1399/2/27 شنبه
نشست مجازی «هنرهای سنتی و صنایع دستی؛ اشتراکات و افتراقات»
نشست مجازی «هنرهای سنتی و صنایع دستی؛ اشتراکات و افتراقات» بر اساس برنامه ریزی های پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص برگزاری نشستهای تخصصی به صورت مجازی به سبب شیوع بیماری کوید 19 برگزار شد.

.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، این نشست با حضور  سیدعبدالمجید شریف زاده و رضا میرمبین با عنوان «هنرهای سنتی و صنایع دستی؛ اشتراکات و افتراقات» برگزار و به طور زنده از صفحة اینستاگرام مستوری هنر (masturiyehonar )پخش شد.
میرمبین در این نشست ارائه هرگونه نظری را در خصوص تعریف هنرهای سنتی، صنایع دستی و تعیین اشتراکات و افتراقات آنها، منوط به تعیین کانتکست (زمینه و بافتار) جهت نگریستن به این دو مقوله دانست و برخی از دیدگاههای رایج مانند زیباییشناسی کانت، پراگماتیسم و فمینسم را با محوریت هنرهای سنتی و صنایع دستی شرح داد و مصادیقی ارائه کرد.
او سپس با طرح نظریاتی با محوریت فلسفه تحلیلی نظیر «عالم هنر» آرتو دانتو و «نظریه نهادی هنر» جورج دیکی امکان تعیین بافتار قراردادگرایانه نوینی را برای تعیین حدفاصل این دو پدیده فرهنگی محتمل دانست.
در پایان نشست شریف زاده نیز با تأکید بر منابع اصیل هنرهای سنتی نظیر فتوتنامه ها، توجه به این موارث ارزشمند را ضروری خواند و پرداختن به آنها را بسیار راهگشا توصیف کرد.
عكس هاي مرتبط :

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما