اخبار پژوهشکده
1398/9/13 چهارشنبهتوسط هنرمند گروه هنر های سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صورت گرفت
ساخت سینی آهنی برگرفته از آثار حکاکی سلجوقی و قاجار
در راستای حفظ، احیا و اشاعه هنرهای سنتی ایران، سینی آهنی با روکش حکاکی و نقره کوبی برگرفته از آثار حکاکی سلجوقی و قاجار در گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری ساخته شد.

.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، سید عبدالمجید شریف زاده رییس گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه امروز «چهارشنبه » با اعلام این خبر گفت :این سینی با روکش حکاکی و نقره کوبی در اندازه سی سانتیمتر توسط کوروش قانونی هنرمند کارگاه قلمزنی ساخته شد.
او با بیان اینکه طراحی این سینی برگرفته از آثار حکاکی سلجوقی و قاجار است تصریح کرد: نقره کوبی این سینی به دو روش روکوبی وتوکوبی انجام شده است.
شریف زاده افزود: این طرح بر اساس نقره کوبی ورق بسیار نازک نقره که در حال حاضر اجرای آن به فراموشی سپرده شده بمنظور احیای این روش انجام شد.
رییس گروه پژوهشی هنر های سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در پایان تصریح کرد: این روش برای اولین بار در این این گروه پژوهشی صورت گرفته است .

عكس هاي مرتبط :

 
امتیاز دهی