اخبار و رویدادها
آغاز ثبت نام کلاسهای هنری پاییز99
دوازدهمین نگاره های چوبی
آغاز ثبت نام کلاسهای هنری تابستان 99
آغاز ثبت نام کلاسهای هنری زمستان 98
تجلیل از مفاخر فرش ایران
نمایشگاه و کارگاه تخصصی تذهیب و قطاعی
آغاز ثبت نام کلاسهای هنری پاییز 98
نمایشگاه گروهی نگارگری با عنوان شکوه جمال در موزه رضا عباسی
کارگاه تخصصی شیشه گری
کارگاه دوخت سنتی هزاره های سیستان
نمایشگاه تخصصی سرمه دوزی
نمایشگاه گروهی صنایع دستی با عنوان برزخ
برگزاری نمایشگاه گلیم و نمد در حاشیه همایش رنگزاهای طبیعی
 ابریشم دوزی خراسان
نمایشگاه گروهی شیشه گران معاصر
همایش بین المللی تاریخی-فرهنگی جنوب ایران
سمینار بین المللی زبانهای ایرانی
درگذشت استاد حسین علاقمندان
گفتگوی تلویزونی با عنوان خاندان تجویدی
درگذشت استاد اکبر تجویدی
1 2
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما