1395/10/19 يكشنبهبهشتی در نخستین کارگاه آموزشی بین المللی محیط موزه و حفاظت پیشگیرانه –گامی به سوی موزه سبز:
آموزش های منطقه ای در حوزه میراث فرهنگی رونق می گیرد
بهشتی با اشاره به نتایج ارزشمند همکاری های مشترک در چغازنبیل ، ارگ بم ، تخت جمشید و ... تصریح کرد : بعد از مدتها تعطیلی این قبیل فعالیت ها پژوهشگاه و معاونت میراث فرهنگی آمادگی دارند کارگاه های آموزشی منطقه ای را در حوزه میراث فرهنگی برگزارکنند .

.


سید محمد بهشتی  رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری این مطلب را امروز "یکشنبه" در مراسم گشایش نخستین کارگاه آموزشی بین المللی" محیط موزه و حفاظت پیشگیرانه –گامی به سوی موزه سبز "مطرح کرد .
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، او با اشاره به اینکه برای هر دسته و شاخه ای می توان جهانی تصور کرد که ارکان ، حدود ،جامعه و ادبی دارد که آن را از سایرین متمایز می کند افزود : دراین میان جهان میراث فرهنگی نیز متشکل از افرادی است که با مقولات میراث فرهنگی اعم از حفاظت ، پژوهش ، معرفی در شاخه های مختلف علوم مرتبط با این حوزه و ... سرو کار دارند .
                                                                                     قبیله میراث فرهنگی بزرگ نیست
وی با اشاره به برخی مشخصات جهان میراث فرهنگی گفت :جمعیتی که در جهان میراث فرهنگی به سر می برند خیلی زیاد نیستند یعنی قبیله اهل میراث فرهنگی و تخصص هایی که مرتبط با میراث فرهنگی هستند بزرگ نیست .
بهشتی اظهار داشت :برای نمونه افرادی که در حوزه حفاظت یا پژوهش در جهان فعالیت می کنند شاید چند ده هزار نفر بیشتر نباشند و اگر تمامی افرادی که در این حوزه در تمام دنیا کار می کنند را جمع کنید در یک شهر کوچک یا متوسط جمع می شوند .
وی گفت : از این رو افرادی که در حوزه بین المللی میراث فرهنگی مشغول فعالیت هستند بعد از چند سال همدیگر را می شناسند زیرا با انبوهی از جمعیت نا شناس طرف نیستند .
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری یکی دیگر از مشخصات جهان میراث فرهنگی را نبود سرمایه گذاری های سنگین در این حوزه دانست و تصریح کرد : چون حوزه میراث فرهنگی خیلی بازده اقتصادی بالایی نسبت به حوزه های دیگر ندارد نهاد ها و دولت ها آمادگی سرمایه گذاری های بزرگ در آن  را ندارند.
وی با اشاره به اینکه حوزه میراث فرهنگی از نظر افرادی که سرمایه گذاری ها را برنامه ریزی می کنند جای به صرفه ای برای سرمایه گذاری های بزرگ نیست افزود : درنتیجه کشور ها بنا به وضع اقتصادی شان که تا چه اندازه خوب است به همان میزان هم برخوردار از توانمندی هایی که لازمه پرداختن به حوزه میراث فرهنگی است نیستند .
بهشتی تصریح کرد:اینگونه نیست که کشورهایی که وضع مالی بهتری دارند در مأموریتشان در حوزه میراث فرهنگی توانمند تر هستند ، از این رو دانش و علم مرتبط با علم میراث فرهنگی مانند قطعات پازل در دنیا پخش است یعنی هر کشوری (ایتالیا ، چین ، ژاپن ، فرانسه ، امریکا و...)در یک حوزه ای از آن تبحر دارند .
تمام جهان گرفتار میراث فرهنگی است
او با بیان اینکه کشورهای مختلف  توانمندی هایی دارند که  هیچ کدام کامل نیستند اظهار داشت : از این رو  می توانند با هم ارتباط داشته باشند و همیشه در مقام معلم و شاگرد هم بیاموزند و هم بیاموزند .
وی با بیان اینکه آسمان میراث فرهنگی در تمام دنیا یکرنگ است  تصریح کرد که تمامی جهان نسبت به موضوع میراث فرهنگی خودش گرفتار است.
بهشتی افزود:اگر از ورودی گردشگران به موزه لوور وارد شوید همه چیز را خوب و تحت کنترل  ارزیابی می کنید ولی اگر از در پشت وارد شوید می بینید که آنها هم مشکلاتی دارند و این مشکلات فقط مختص کشورهای ضعیف تر و فقیر تر نیست بلکه مشکلات حل نشده کشورهای مقتدر هم بیشتر از مشکلات حل شده شان است .
او گفت : مدت زمانی است که همه در حوزه میراث فرهنگی به این اندیشه افتاده اند که به همدیگر کمک کنند از این رو نهاد هایی مانند ایکروم ، ایکوموس ، ایکوم و ... تشکیل شده تا دانش ها و توانمندی ها یکی شوند.

به گفته بهشتی ، میراث فرهنگی  مانند حوزه های دیگر نیست که توانمندی هایشان را به هم بفروشند بلکه باید دست همدیگر را بگیرند تا یک اتفاق خوب بیفتد و آثارمیراث فرهنگی که داریم برای نسل های آینده حفظ شود .
                                                                  میراث فرهنگی متعلق به جهان و آیندگان است
رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری این تفکر که هر کشوری موظف است تنها آثارخودش  را حفظ کند اشتباه دانست زیرا که آثار فرهنگی متعلق به جهان و آیندگان است .
او گفت :آثاری که در موزه ملی داریم تنها متعلق به مردم ایران و این دوره نیست بلکه به تمامی مردم دنیا تعلق دارد و ما با حفظ آنها یک مأموریت جهانی را انجام می دهیم ، از این رو باید همان احساس مسئولیت که در موزه های خودمان داریم را در مورد موزه های دیگر نیز داشته باشیم .
بهشتی با بیان اینکه این همکاری ، پشتیبانی و دست در دست هم گذاشتن برای حل مشکلات می تواند به صورت های مختلف شکل گیرد افزود :بهترین و سهل الوصول ترین آنها همکاری های منطقه ای است به ویژه آنکه در منطقه نزدیکی و قرابتی هم وجود داشته باشد .
وی اظها رداشت : ممکن است کشورهای مختلف منطقه به لحاظ سیاسی ، اقتصادی و ... با هم فاصله  داشته باشند ولی در  حوزه میراث فرهنگی به هم نزدیک هستند یعنی حداقل اهل این جهان همدیگر را راحت به جا می آورندو اگر نسخه ای خطی در موزه ای وجود دارد می دانیم شبیه آن در موزه شهر دوشنبه یا لاهور هم وجود دارد .
                                                                           همدردی و اشتراک در میراث فرهنگی
او افزود :این امر که با هم همدرد هستیم و با میراث مشترکی مواجهیم کمک می کند تا راحت تر مسائل شبیه را با راه حل های مشترک حل کنیم و همکاری هایمان بیشتر شود که این همکاری می تواند به هم افزایی توانمندی هایمان کمک کند .
وی با اشاره به  همکاری های مشترک در حفاظت و مرمت که  در چغازنبیل  ، ارگ بم ، تخت جمشید و ... صورت گرفته است گفت : برنامه های آموزشی منطقه ای در این راستا نتایج ارزشمندی را در بر داشته است .
بهشتی ادامه این روند را با توجه به بضاعتی که وجود دارد شدنی دانست و تصریح کرد : این فعالیت ها و همکاری ها به دلایلی در این حوزه تعطیل بوده ولی ما به عنوان یکی از کشور های منطقه که این تمرین را بارها انجام داده ایم این آمادگی را داریم که در پژوهشگاه و معاونت میراث فرهنگی کارگاه های آموزشی مشابه این کارگاه را در حوزه حفاظت از آثار منقول ، غیر منقول و در حوزه های دیگر برگزار کنیم .
او گفت : اگر از طرف  کشورهای منطقه خودمان رغبتی ببینیم این اشتیاق را داریم که رفت و برگشتی در این اشتیاق ایجاد کنیم و قدم هایی را برای همکاری برداریم .

                                                                  نزدیکی و همزیستی فرهنگ ها و ملت ها در موزه ها
سید احمد محیط طباطبایی رییس ایکوم ایران دیگر سخنران این نشست گفت :شورای بین المللی موزه ها (ایکوم ) طی فعالیتش در هفت دهه گذشته همیشه سعی کرده از طریق فعالیت موزه ها ، فرهنگ ها و کشورهای مختلف را به هم نزدیک کند و برای ایجاد همزیستی و صلح این امر را به عنوان یک وسیله قرار داده است.
او افزود : آنچه باعث تنش و اختلافات میان فرهنگ هاو ملت هاست با گفتن آنچه که نا گفته است در آنجا  باعث رفع کدورت ،همزیستی و نزدیکی می شود .
محیط طباطبایی اظهار داشت : مهمترین ویژگی این کارگاه این است که به شکل ملی و مختص افراد برجسته در این حوزه برگزار نشده بلکه جمعی از کارشناسان کشورهای همسایه نیز درآن شرکت کردند.
به گفته وی ، این کارگاه شرایط خوبی را برای یک کار مشترک پیش آورده همانطور که  هدف اصلی سازمان های فرهنگی نیز این است که از طریق فعالیت های فرهنگی بتوان ملت ها را به یکدیگر نزدیک کرد.
رییس ایکوم ایران کشورهایی که به نام اکو دور هم جمع شده اند رامجموعه ای با میراث مشترک تاریخی و همراه در خوشی ها و غم های یکدیگر دانست و افزود: میراث فرهنگی که در تک تک این کشورها وجوددارد وابسته به یکدیگر است و حفظ هر یک در هر کدام از کشورها به نوعی حفاظت از میراث فرهنگی آن یکی و تمام کشورهای جهان است .
وی اظهار امیدواری کرد برگزاری این کارگاه ، آغازی برای فعالیت ها میان  کشورهای منطقه برای حفظ میراث فرهنگی و طبیعی باشد که در نتیجه آن صلح و نزدیک شدن ممالک همجوار دراین نقطه از جهان را شاهد باشیم . 
گفتنی است کارگاه آموزشی بین المللی با عنوان "آشنایی با شرایط محیطی و حفاظت های پیشگیرانه مجموعه های موزه ای " به همت پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار فرهنگی-تاریخی  با همکاری معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ، سازمان میراث فرهنگی انگلیس ، موسسه ایکروم بین الملل ، موسسه فرهنگی اکو، کمیته  ملی موزه های ایران ، برای کشورهای عضو اکو شامل ازبکستان ، افغانستان ، ایران ، پاکستان ، تاجیکستان ، ترکمنستان ، ترکیه ، جمهوری آذربایجان ، قزاقستان و قرقیزستان به مدت 5روزبرگزار می شود .
طرح موزه سبز طرحی پژوهشی و آموزشی در زمینه ارزیابی شرایط محیطی موزه های کشور، تهیه نقشه خطرات تهدید کننده آنها و نهایتا ارایه راهکارهای حفاظت پیشگیرانه است که با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و کمیته ی ملی موزه های ایران در حال اجراست.
این طرح به منظور بهبود و استاندارد کردن شرایط حفاظت و نگهداری آثار در موزه ها است و در همین ارتباط برنامه های آموزشی نیز برای متخصصان مرتبط از جمله موزه داران، امنای اموال و کارشناسان حفاظت و مرمت درموزه ها پیش بینی شده است.

عكس هاي مرتبط :

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما