1398/11/21 دوشنبهبا حضور پژوهشگران حوزه مردم شناسی برگزار شد
کارگاه «سازمان کاوش میدانی در مردم شناسی»
کارگاه «سازمان کاوش میدانی در مردم شناسی» توسط پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد.

.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، حسین میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با مهم خواندن فعالیت های مردم شناسی، مردم شناسان را کاوش گرانی دانست که در میدان تحقیق به همه چیز به مثابه داده های حاصل از کاوش می نگرند.
او در این کارگاه با تاکید بر اهمیت زمین تحقیق ، حضور دراز مدت در منطقه تحقیق را در پیشبرد اهداف پژوهش های مردم شناسی بسیار مهم و ضروری دانست.
اهمیت راز داری و زندگی روزمره در مردم شناسی، نیازهای مادی مردم شناس، از بین رفتن تفاوت، فاصله، تنهایی و امر استثنایی، پذیرش اجتماعی مردم شناس در میدان، طبیعی سازی فنون کاوش میدانی و ... سرفصل های مورد اشاره میرزایی در این کارگاه بودند .
این استان دانشگاه  در ادامه به صورت مبسوط درخصوص تجربه و روش های میدانی مردم شناسی با مردم شناسان حاضر در کارگاه به گفتگو پرداخت و آخرین راهکارهای ارتقای پژوهش های مردم شناسی را در اختیار پژوهشگران قرار داد.

عكس هاي مرتبط :

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما