1398/9/19 سه شنبهدر گروه پژوهشی هنرهای سنتی :
«هنرهای سنتی از دیدگاه نظریۀ اورینتالیسم ادوارد سعید»بررسی شد
در ادامۀ سلسله نشست های «رویکردهای پژوهشی در هنرهای سنتی» نشست تخصصی «هنرهای سنتی از دیدگاه نظریه اورینتالیسم ادوار سعید به همت گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد .

.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، رضا میرمبین، پژوهشگر و محقق دانشگاه در این نشست گفت : ادوارد سعید یکی از مشهورترین نظریه پردازان معاصر جهان است که با ارائۀ نظریۀ اورینتالیسم (شرق شناسی) خود، نحوۀ ساخت و معرفی شرق تخیلی توسط ادبا، هنرمندان و پژوهشگران غربی را به چالش کشیده و از پذیرش و ترویج اینگونه عقاید توسط محققان شرقی انتقاد می کند.
او افزود:نکتۀ مهم نظریۀ سعید که او را از دیگر متفکران وارد شده به این حیطه متمایز می دارد این است که اندیشۀ غالب در اروپا این نوع نگرش را رقم زد و بعداً این طرز تلقی از شرق، وارد محیط آکادمیک و سپس نهادهای فرهنگی و اجرایی شد، نه اینکه برخلاف آن باشد.
این محقق تصریح کرد : علی رغم امکان تعمیم مباحث کتاب اورینتالیسم (شرق شناسی) به بسیاری از فعالیت های پژوهشی کشورها، این کتاب در اغلب موارد، خود را به انگستان و فرانسه محدود ساخته و به فعالیت مشابه دیگر کشورها نپرداخته است.
وی خاطرنشان ساخت :در عین حال سعید تمایلی ندارد به مباحث شرق شناسی مربوط به ایران ورود چندانی داشته باشد.
میرمبین با طرح این پرسش که اگر سعید با هنرهای سنتی ایران رو به رو می شد، نظریۀ اورینتالیسم در خصوص آن چه می گفت؟ تصریح کرد : با توجه به اینکه عنوان هنرهای سنتی ایران دارای پیشینه ای بلند است و آثار آن از دیرباز در عرصۀ هنر ایران حضور چشمگیر داشته است، ضرورت دارد مباحث تئوریک آن با توجه به آثار ادبی و آنچه که گهگاه به زندگی روزمره در گذشته می پردازد مورد توجه قرار گیرد و نه تمایلات اروپایی که منشأ هنرهای سنتی را در عرفان و تصوفی می جوید که واضعان آن ها هیچگونه نظریۀ زیبایی شناختی مشخصی ارائه نداده اند.
او گفت :البته مروجان این قبیل اندیشه ها نیز از ارائه شرح فرایند تحقق مبنا در مصداق عاجزند، هرچند هرگونه نظری در این زمینه که به خصوص مبتنی بر نقش باشد، فقط می تواند یکی از تفاسیر ممکن قلمداد شود.

عكس هاي مرتبط :

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما