رويدادها و تازه ها
شنبه 1 تير 1398 دویست و شانزدهمین جلسه گفتمان از سلسله گفتمان های نقد معماری و شهرسازی
ساختمان پلاسکو 
            دیروز امروز فرداسوم  تیر ماه 1398 برگزار خواهد شد
زمان : 16 الی 19
مکان : خانه هنرمندان ایران


اعضای میز گرد
سید محمد بهشتی
محمد حسن طالبیان
حمید سپهری
احمد محیط طباطبائی
اسکندر مختاری
علیرضا قلی نژاد
 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما