آلبوم تصاوير
نام آلبوم: شهرهای تاریخی ایران
  • نام تصوير: بافت 1
  • نام تصوير: بافت 2
  • نام تصوير: بازار اردبیل
  • نام تصوير: بازار ارومیه
  • نام تصوير: بازار سنندج
  • نام تصوير: بازار تبریز
 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما