گزارش تصویری
نام آلبوم: دیدار ریاست پژوهشگاه با آژانس همکاری های بین المللی ژاپن(جایکا)
  • نام تصوير: 1
  • نام تصوير: 2
  • نام تصوير: 3
  • نام تصوير: 4
  • نام تصوير: 5
 
امتیاز دهی