گزارش تصویری
نام آلبوم: بازدید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به همراه معاون صنایع دستی کشور از چهارمین جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر
 • نام تصوير: 1 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 2 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 3 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 4 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 5 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 6 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 7 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 8 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 9 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 10 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 11 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 12 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 13 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 14 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 15 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 16 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 17 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 18 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 • نام تصوير: 19 - نام عکاس: نرگس تمیزگران
 
امتیاز دهی
 
 

 • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما