کارگاهها-کارگاه خاتم سازی
تعریف :خاتم عبارت است از کنار هم قرار دادن و چسباندن رشته هایی از چوب هایی رنگی باریک که با مقطع مثلث متقارن برش داده شده اند . در ساخت خاتم از رشته های فلزی، استخوانی که آنها با مقطع مثلثی آماده شده اند نیز استفاده می شود.
تاریخچه
خاتم کاری از جمله هنرهایی است که تاریخ آن در ایران را می توان تا عهد صفوی به وضوح رصد کرد. این هنر درعهدصفویه و در شهر اصفهان، پایتخت سلسله صفوی موردتوجه بود اما دردوره سلسله زندیه درشیراز به اوج خودرسیده است. خاتم از قابلیت تزیینی بالائی برخوردار بوده و امکان استفاده آن بر روی بسیاری از سطوح ممکن است، این قابلیت موجب شد تا از آن برای تزیین سطوح آثار و اشیاء گوناگون استفاده شود که از آن جمله می توان به تزئین درب و بدنه ضریح و صندوق مقابر متبرکه، وسایل ولوازم شخصی وخانگی،قاب، درب و دیوار اتاق کاخ را مورد اشاره قرار داد.
کارگاه پژوهشی خاتم پژوهشکده هنرهای سنتی
کارگاه خاتم سازمان میراث فرهنگی وگردشــگری درسال1309 به سرپرستی استاد محمد صنیع خاتم تأسیس شدو تاکنون نزدیک به 25 تن ازبرجسته‌ترین هنرمندان خاتم ساز دراین کارگاه به فعالیت هنری مشغول بوده‌اند. هنرمندان این کار کارگاه عبارت بوده اند از: محمد حسین صنیع خاتم، محمود صنیع خاتم، علی نعمت، محمد گلریز خاتم، اکبر هدایت، جمشید صفایی، رحمان شاکرپور، حبیب اله مهره کش، سعید کتکی، صفر سامی، سید مصطفی مرتضوی، محمد علی صارمی، افسانه کسمایی، منوچهر محمد حسین‌پور، احمد رضا اسدی، اردشیر میرمنگره و فرید رهنما.
این کارگاه در حال حاضر با حضور 4 هنرمند فعالیت خود را معطوف باز شناسی ازرشهای هنری و فنون و مواد مصالح بکار رفته در ساخت خاتمهای ادوار مختلف هنر این رشته داشته و در این راستا تلاش دارد که ضمن احیاء ظرافت های بکار رفته در خاتمهای دوره های گذشته به ویژه عصر زندیه، زمینه های جدیدی برا کاربرد خاتم تعریف تا دامنه مصرف آن گسترش و تولید آن اقتصادی گردد.
اسامی هنرمندان فعلی کارگاه عبارت است از: مرتضی اسدی، معصومه حمله ور، سمیرا عرب و هادی خلعتبری به فعالیت ادامه می دهد.
 
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما