وب سايت ها
کاربرد ژئوتکنیک در حفاظت بناها و بافت های تاریخی
مهناز اشرفی

2-
مساجد تهران قدیم
احمد میرزا خوشنویس

3-
مستندنگاری مساجد تاریخی زنجان دوره قاجار
آزاده طاهری کریمی

4- مستندسازی باغ­های تاریخی استان آذربایجان شرقی
نیره خانمحمدی

5- مستندسازی باغ­های تاریخی استان فارس (فاز اول: شهر شیراز)
آزیتا علیزاده

6-
شناسایی و بررسی تاریخی قلعه پولاد بلده
سید صدراله میربابایی

7-
شناسایی سر درهای منازل مسکونی حصار ناصری تهران (فاز دوم)
محمد دستجانی فراهانی

8-
ارائه اصول لازم به منظور تغییر کاربری بناهای تاریخی صنعتی به موزه
پریسا پرنور

9-
بررسی جنبه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر راه های تاریخی دوره صفویه
مریم سید حمزه

10-
The Ghurid Portal of the Friday Mosque of Heart, Afghanistan

By: Erick Hansen, Abdul Wasay Najimi and Claus ChristensenAarhus University Press, 2015

ترجمه کتاب
علیرضا انیسی

11-شهرسازی دوره قاجار شهر تهران
سوسن نزهت زاده 

 

پروژه های امانی پژوهشکده
1-
مستند سازی و شناخت سردآب های عبابافی محمدیه نایین، به عنوان کاربرد گونه نادر معماری دستکند در کارگاه نساجی سنتی
مهناز اشرفی

2-پژوهشی در "نقش آب در پیدایش مجموعه معماری دست‌کند محوطه نیایشگاه صابئین شوشتر"
امین کیوانلو

3- مستندسازی باغ­های تاریخی خراسان جنوبی (بیرجند و روستاهای اطراف)
مریم رضایی پور

4-
شناسایی و شناخت روستاهای درون بافت شهر تهران
سوسن نزهت زاده

5-
معماری سلجوقی در منطقه جبال
علیرضا انیسی

6- باغ های تاریخی (باغ سعادت قزوین، باغ مستوفی الممالک تهران،باغ امیر سمنان، باغ علی­آباد قم)
مریم رضایی پور
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما