گروه بافت شهر تاریخی
 هدف
 «شناخت ابعاد گوناگون پدیده شهرها و روستاهای تاریخی ایران و نحوه محافظت از آنها» است.

وظایف پژوهشیِ
ـ شناسایی و مستندسازی، مطالعه و دسته­بندی شهرها و روستاهای تاریخی.
ـ تهیه اطلس، بانک اطلاعات و دانشنامۀ شهرها و روستاهای تاریخی ایران.
ـ تبیینِ تعاریف، واژگان و مفاهیم و مبانی شهرها و روستاهای ایران.
ـ پژوهش در تاریخ شهرسازی، فرآیند تطور و تحول شهرسازی ایران و یافتن قانون­مندی حاکم بر آنها.
ـ پژوهش در مبانی، دستورالعمل­ها و ضوابط و شیوه­های علمی حفاظت و احیای بافت­های تاریخی.
ـ تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل­های مستندسازی، مطالعه و حفاظت از بافت تاریخی شهرها و روستاها.
ـ انجام پژوهش­های موضوعی، دوره و سبک، گونه و ... و موضوعات موردی مهم در ارتباط با شهرها و روستاها و مناطق تاریخی.

کتاب
تحلیل بناهای تاریخی و روشهای مقاوم سازی لرزه ای
نویسنده : علی بایراک دار
مترجم : سوسن نزهت زاده

اعضا
ذات الله نیکزاد مدیر گروه
 فریبا کرمانی عضو هیات علمی
مهناز اشرفی عضو هیات علمی

 علیرضا انیسی عضو هیات علمی
 
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما