اداره حراست

اداره حراست
شرح وظایف:
- اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم به منظور نظارت حفظ و نگهداری از پرسنل ، اسناد، مدارک و اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده پژوهشگاه
- انجام اقدامات لازم در حیطه وظایف مربوط به منظور پیشگیری از وقوع و پیگیری اقدامات و فعالیتهای مغایر با منافع پژوهشگاه
- نظارت بر نحوه ورود، نقل و انتقال اسناد،مدارک محرمانه مربوط به پژوهشگاه به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوطه
- اعمال کنترل و نظارت بر ساختمانها و تاسیسات پژوهشگاه و کارکنان آن از جهت حراستی و تهیه گزارشات لازم
- بررسی و تحقق در زمینه امور محوله از سوی ریاست پژوهشگاه ، تهیه و تنظیم گزارشات لازم
- همکاری با واحد مربوطه در زمینه برنامه ریزی واجرای آموزش های حفاظتی
- انجام هماهنگی های لازم با حراست سازمان متبوع در رابطه با اقدامات مربوطه
- همکاری با واحدها ودستگاههای ذیربط در جهت حراست از محوطه ها و آثار تحت کاوش یا مرمت
اداره حراست
امید امینی
نشانی:
تهران- خیابان امام خمینی(ره) - خیابان سی تیر - روبروی موزه ملی ایران - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری - طبقه اول
تلفن:  66736787

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما