مدیریت ارتباطات و همکاری های بین الملل
شرح وظایف
·    برنامه‌ریزی و اقدام لازم به منظور شناسایی شخصیت ها، مراکز پژوهشی مشابه در خارج از کشور
·   اقدام جهت عضویت پژوهشگاه در مجامع و محافل معتبر علمی و معرفی اهداف و کارکردهای پژوهشگاه در سطح بین‌الملل وگسترش ارتباط با رایزن های فرهنگی سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران
·    ایجاد و گسترش ارتباطات و همکاریهای متقابل آموزشی وپژوهشی با مراکز علمی خارج از کشور به منظور کسب و انتقال دانش فنی و تجارب علمی و جلب مشارکت در اجرای پروژه‌های پژوهشی ،آموزش نیروی انسانی کارآمد وایجاد دوره های تحصیلات تکمیلی با همکاری معاونت پژوهشی
·    جمع آوری اطلاعات وتدوین پیشنویس قراردادهاوتفاهم نامه های داخلی و خارجی به زبان های انگلیسی وفارسی و پیگیری تفاهم نامه های بین المللی پژوهشگاه با سایر کشورها
·    طرح‌ریزی و تدوین برنامه‌های اجرایی جهت برگزاری گردهمایی‌ها و همایشهای تخصصی بین المللی به منظور طرح و احصاء مسایل و مشکلات میراث فرهنگی و گردشگری کشور
·    برنامه‌ریزی و اقدام به منظور طراحی و برگزاری سخنرانیها و کارگاههای آموزشی ازسوی متخصصان و شخصیتهای علمی برتر خارجی برای گروههای هدف
·    جمع آوری وبررسی اسناد و مدارک لازم برای استفاده درمتن لوایح دفاعیه پژوهشگاه در مراجع ذیصلاح وتهیه آرشیو حقوقی ونگهداری وطبقه بندی اسناد دریافتی
·   انجام کلیه امورحقوقی وقضائی نظیر:اظهارنظر حقوقی،تنظیم دفاعیه ،شرکت درجلسات محاکم قضائی واستماع اظهارات شاکی ودفاع ازدعاوی مطروحه،اقامه دعوی برعلیه اشخاص حقیقی وحقوقی عنداللزوم وپیگیرهای لازم
·   تهیه وتنظیم قراردهای مورد نیاز پژوهشگاه وارائه نظرات مشورتی به سایر واحدهای دانشگاه
·   سایراموری که ازسوی رئیس پژوهشگاه ارجاع یا تفویض می شود.
 
مدیریت ارتباطات و همکاری های بین الملل
منیر خلقی
نشانی:
تهران- خیابان امام خمینی(ره) - خیابان سی تیر - روبروی موزه ملی ایران - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری - طبقه اول
تلفن: 66736585 دورنگار: 66736521 
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما