کارگاه پشتیبانی سازسازی
ساخت ساز نیاز به تجهیزات و ابزار آلات گوناگون است که بدون وجود آنها برخی از سازها ممکن نمی گردد. بر همین اساس همزمان با تاسیس کارگاه ساز در سال 1334 کارگاه پشتیبانی آن نیز تاسیس گردید. این کارگاه در حال حاضر مجهزترین کارگاه پشتبانی ساخت ساز به شمار می رود. در این کارگاه دستگاههای گوناگون چون دستگاه های تراش، انواع دریلهای حرفه ای، اره و ابزار آلات نجاری و غیره وجود دارد.

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما