آزمایشگاه لعاب
آزمایشگاه تخصصی لعاب
کاشی سازان وسفالگران ایرانی از گذشته های بسیار دور به فن لعاب کاری آشنا شدند و در دوران اسلامی این دانش را به اوج شکوفائی خود رساندند بطوریکه در قرون هشتم هجری توانستدد سفالینه هایی با درجه عالی کیفیت بسازند. با توجه به اهمیت این دانش از یک سو و از سوی دیگر فراموش شدن برخی از فنون این دانش در پروسه زمان، ضرورت تشکیل آزمایشگاهی با هدف بازشناسی این دانش احساس می شد، لذا آزمایشگاه مطالعات لعاب و رنگزاهای آندر سال 1334به همت آقای مهندس معمار زاده آغاز به کار نمود. این آزمایشگاه در ادامه فعالیت خود توسط آقای مهندس زواره ای دانش آموخته شیمی و آقای حسین و خانم طاهره زواره،خانم شاکری و مهتدی اداره شد. در حال حاضر این آزمایشگاه که شاید بتوان آنرا تنها آزمایشگاه تخصصی در زمینه لعاب های سنتی و رنگزاهای آن بشمار آورد به سرپرستی سرکار خانم مهندس مهدیس جنتی دانش آموخته رشته شیمی و همکاری آقای حجت عباسی به فعالیت خود ادامه میدهد.

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما