گردهمایی بین المللی باستان شناسی ایران
1

2

3
فراخوان و شیوه نامه ارسال گزارش های کوتاه هفدهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی کشور
  • مقالات شانزدهمین گردهمایی باستان شناسی
فايلها
فراخوان و شيوه نامه هفدهمين گردهمايي سالانه باستان شناسي کشور.pdf 459.826 KB
مقالات سال 95 بخش 1.pdf 25.39 MB
مقالات سال 95 بخش 2.pdf 27.36 MB
مقالات سال 95 بخش 3.pdf 29.23 MB
مقالات سال 95 بخش 4.pdf 29.64 MB
مقالات سال 96 بخش1.pdf 16.27 MB
مقالات سال 96 بخش2.pdf 20.18 MB
مقالات سال 96 بخش3.pdf 13.04 MB
مقالات سال 96 بخش4.pdf 20.41 MB
تاریخ های مهم
کارگاه و نشست پژوهشی


  کارگاه آموزشی

نشست تخصصی گزارش به همکار

نشست های تخصصی پژوهشی
رویدادها
اخبار
آلبوم تصاوير
رئیس پژوهشکده
گروه های پژوهشی
واحدهای تابعه
طرح های پژوهشیطرح های موظفی سال 97

مجله
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما