گروه معماری دستکند
تعریف:
معماری دستکند به گونه ای از معماری اطلاق می شود که در آن به‌منظور خلق فضای معماری، از فرایند کاهش استفاده می شود. به عبارت دیگر، بر خلاف آنچه که در معماری معمول از روی هم قرار دادن مصالح می توان به فضای مورد نیاز دست پیدا کرد؛ در معماری دست‌کند این فضاها نتیجه کندن بخش هایی از یک توده یا حجم پر است، به همین دلیل معماری کاست هم نام گرفته است. معادل لاتین معماری دست‌کند، ترکیب Troglodytic Architecture است.
گروه پژوهشی معماری دست‌کند پس از جمع آوری اطلاعات اولیه آثار معماری دست‌کند ایران در قالب بانک اطلاعاتی و به تبع آن شناخت بیشتر و وسیع‌تر موضوع، در سال 1388 در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری تأسیس شد.
شرح وظایف:
1.      پژوهش در خصوص ویژگی های این نوع معماری و تشکیل بانک اطلاعاتی معین و قابل دسترس و شناخته شده؛
2.      تدوین چهار چوب و راهکارهای حفاظت  و احیاء معماری دست‌کند؛
3.      بررسی قابلیت ها و ظرفیت های میراث فرهنگی و گردشگری آثار معماری دست‌کند؛
4.      پژوهش در حوزه معماری دست‌کند و راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار؛
5.      برقراری ارتباط علمی با سازمان ها، ارگان ها و نهادهای مرتبط داخلی و بین المللی؛
6.       شناسایی اساتید صاحب نظر و کلیه محققین و اندیشمندان داخلی و خارجی مرتبط با موضوع و بهرمندی از نظرات ایشان؛
7.      برگزاری همایش‌های علمی دوره‌ای و سمینارهای بین‌المللی در چهارچوب تفاهم نامه‌های مشترک با نهادهای مرتبط؛
8.      عضویت در مراکز بین المللی مرتبط و شرکت در همایش های بین المللی به منظور تبادل تجربیات؛
9.      تشکیل دبیرخانه دائمی همایش معماری دست‌کند و انتشار تولیدات علمی این حوزه؛

طرح‌ها و پروژه های پژوهشی:
1.      پروژه ملی تهیه بانک اطلاعات معماری دست‌کند ایران (مقدماتی)؛ انجام شده
2.      مطالعات آئینی و محیطی معماری دست کند؛ انجام شده
3.      بازنگری و به روز رسانی بانک اطلاعات معماری دست‌کند ایران (استان آذربایجان غربی)؛ انجام شده
4.      بازنگری و به روز رسانی بانک اطلاعات معماری دست‌کند ایران (استان آذربایجان شرقی)؛ در دست اقدام
5.      بازنگری و به روز رسانی بانک اطلاعات معماری دست‌کند ایران (سواحل شمالی خلیج فارس)؛ در دست اقدام
6.       بازنگری و به روز رسانی بانک اطلاعات معماری دست‌کند ایران (استان لرستان)؛ در دست اقدام
7.   مطالعات معماری، محیطی در خصوص آثار معماری دست‌کند و تهیه بخشی از مدارک پرونده ثبت جهانی (آسیاب ریگاره نائین، غار رئیس نیاسر، مسجد مزار)؛ انجام شده
8.   پژوهشی در آثار معماری دست‌کند ایران به‌منظور تهیه پرونده سریالی میراث جهانی (شهر زیرزمین نوش‌آباد، مجموعه زیرزمینی سامن، مجموعه معماری دست‌کند کرفتو، آسیاب دوسنگ میبد، مسجد سنگی داراب)؛ انجام شده
9.      کتاب درآمدی بر معماری دست‌کند ایران؛ در دست اقدام
10. مطالعات شناخت 5 اثر شاخص معماری دست‌کند ایران؛ انجام شده
11. بررسی سازمان فضایی معماری دست‌کند؛ انجام شده
12. معماری دست‌کند در متون تاریخی؛ انجام شده
13. برگزاری اولین همایش معماری دست‌کند در سال 1391؛ انجام شده
14. چاپ و انتشار کتاب چکیده مقالات اولین همایش معماری دست‌کند؛ انجام شده
15. چاپ و انتشار کتاب مجموعه مقالات اولین همایش معماری دست‌کند؛ انجام شده
16. برگزاری دومین همایش بین المللی معماری دست‌کند در سال 1394؛ انجام شده
17. چاپ و انتشار کتاب چکیده مقالات دومین همایش بین‌المللی معماری دست‌کند؛ انجام شده
 
زمینه‌های همکاری‌های مشترک:
1.      همکاری با گروه تکنولوژی‌های نوین در مستندنگاری معماری دست‌کند؛ دانشگاه باری ایتالیا
2.      همکاری با پایگاه میراث جهانی منظر فرهنگی میمند
3.      همکاری با پایگاه‌های ملی نوش‌آباد، سامن، کرفتو و ...
4.      همکاری با مسئولین استانی در خصوص آثار معماری دست‌کند حوزه‌های مرتبط
5.      همکاری با موسسه بین‌المللی قنات
6.       همکاری با ایکوموس ایران (تأسیس گروه تخصصی معماری دست‌کند)
7.      همکاری با گروه پدافند غیرعامل دانشگاه امام علی (ع)
 
 
 
 
 
آخرین انتشارات گروه:
* اشرفی، مهناز، مهرماه 1394، چکیده مقالات دومین همایش بین‌المللی معماری دست‌کند، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران
* اشرفی، مهناز، بهار 1394، مجموعه مقالات اولین همایش معماری دست‌کند، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما