مرضیه صناعتی


مدیر تحصیلات تکمیلی


شماره مستقیم: 66736853


داخلی:321 شرح وظایف1- مدیریت سیستم مکانیزه خدمات آموزشی پژوهشگاه،به روز نگهداشتن اطلاعات وتوسعه قابلیت های آن

2- اخذ اعلام ظرفیت گروههای مختلف پژوهشگاه، بررسی وضعیت رشته های مشابه در دانشگاههای کشور و نقاط ضعف و قوت آنها وارائه گزارش آن به شورای پژوهشی به منظور اعلام موافقت وتعین ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی

3- تهیه توجیهات لازم برای اخذ مجوزهای لازم از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به منظور پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی با هماهنگی مقامات بالاتر

4-انجام کلیه اموراجرایی مربوط به پذیرش دانشجو درمقاطع تحصیلات تکمیلی پس از تصویب

5- حفظ سوابق تحصیلی دانشجویان ودانش آموختگان وصدور گواهی های مربوط

6-بررسی وضعیت دانشجویان به منظور صدور مجوزهای برگزاری دفاعیه پایان نامه ها وآزمون جامع

7- بررسی درخواست های واحدهای آموزشی پژوهشگاه برای بکارگیری مدرسین مدعو وصدور مجوزهای لازم برای بکارگیری آنان

8- تنظیم و ارائه قرارداد های مدرسان مدعو در هر نیمسال تحصیلی

9- معرفی و شناساندن ارزشهای فرهنگی از طریق تنظیم وتدوین مجموعه مطالعات وتحقیقات انجام شده با استفاده از وسائل سمعی و بصری

10-تنظیم و تدوین دائرهامعارف آثار وابنیه تاریخی و جاذبه های گردشگری

11-کاربست نتایج پژوهشی وتوسعه آن از طریق فروش تولیدات فرهنگی و نتایج تحقیقات

12-ارتباط با مجامع و بخشهای مرتبط با موضوع میراث فرهنگی و گردشگری به منظور اخذ نیاز های پژوهشی بخش های تولیدی،خدماتی و اجرائی و انعکاس آنیازها به شورای پژوهشی

13-ایجاد ارتباط با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به منظور تعامل وایجاد هماهنگی در زمینه توسعه فعالیت های مشترک


All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما