کارگاهها-کارگاه نقاشی و چاپ پارچه
تعریف: باتیک به هنری اتلاق می شود که طی آن با استفاده از قلمو، قالب یا شابلون بر روی پارچه نقاشی انجام می شود. در این تکنیک بر اساس طرح تهیه شده برخی از قسمتهای پارچه با هدف رنگ ناپذیر شدن به ماده پارافین آغشته شده و در محلول رنگی غوطه ور میگردد و سپس پارچه در آب گرم و یا بنزین شستشو داده شده تا پارافین حذف گردد.
تاریخچه
بر اساس مطالعات انجام پذیرفته از تکنیک باتیک در نقاشی پارچه ها در دوره ساسانی استفاده می شده است. این هنر در شکل هنر قلمکار و کلاغه ای به طور گسترده در دوره های اسلامی و به ویژه عهد صفوی کار شده است.
کارگاه پژوهشی باتیک پژوهشکده هنرهای سنتی
کارگاه چاپ و نقاشی روی پارچه پژوهشکده هنرهای سنتی در سال 1380 تأسیس شد و در آن شش هنرمند به فعالیت هنری مشغول شدند که از آن جمله میتوان به هنرمندان ذیل اشاره کرد: مریم گشاده رو،سپیده مجدزاه،ماندانا رافتی،آناهیتا مداحی، زهرا تقدس نژادو کتایون گیتی که با شیوه‌های باتیک و کلاغه‌ای به خلق آثار هنری پرداختند. این کارگاه در حال حاضر توسط خانم مریم گشاده رو اداره می شود.مریم گشاده رو

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما