سید محمد بهشتی

 

- 1373 تا 1376 مدیرعامل سازمان توسعه‌ی فضاهای تهران 

- 1376 تا 1383 رییس سازمان میراث فرهنگی

- 1383 تا 1384 مدیریت پژوهشگاه سازمان 

-مدیر دانشنامه‌ی تاریخ معماری و شهرسازی

- رییس کمیته‌ی موزه‌های ملی ایران (ایکوم)

شماره تلفن:5-66737003

نمابر: 66758762

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما