اهداف و وظایف
وظایف پژوهشکدۀ هنرهای سنتی در ساختار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
در تشکیلات جدید وظیفۀ مدیریت امر پژوهش در حوزه هنرهای سنتی در کشور و همچنین پژوهش در حوزۀ دانش، فنون و مهارت­های هنرهای سنتی و صناعی فراموش شده کشور با هدف بازشناسی، احیاء و بیان آنها به زبان مهندسی روز جهان که قابلیت ترویج داشته و بتواند موقعیت قبلی خود را در زندگی امروز مردم پیدا نموده و جایگاه خود را در اقتصاد ملی و خانواده بازیابد، به گروه هنرهای سنتی واگذار گردید.
چشم انداز و برنامه­های پژوهشکدۀ هنرهای سنتی
با توجه به اهمیت موضوع هنرهای سنتی و صنایعر دستی در تداوم و پویائی فرهنگی ملی از یک سو و از سوی دیگر نقش پر رنگ و اثر گذار آن در حرکت کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور عزیزمان ایران به سوی اقتصاد پایدار ملی، و بر اساس وظایف حاکمیتی تعیین شده برای پژوهشکده هنرهای سنتی، این پژوهشکده وظیفۀ خودمی داند تا با هدف پاسخگوئی به نیاز مذکور، برنامه­ریزی لازم جهت دست یابی به ساختار تشکیلاتی با رویکرد پژوهشی را طراحی و به سوی تحقق آن حرکت نماید. در حال حاضر موضوع هنرهای سنتی و صنایع دستی با چالشهای گوناگونی روبرو است که از آن جمله چالش مبانی نظری خلق آثار هنرهای سنتی جدید که بر مبنای آن هنرمندان به گونه­ای به خلق آثار بپردازند که در عین برخورداری از اندیشه­های نو و پویا در بطن و شکل خود مفاهیم فرهنگی ملی و دانش و مهارت های سنتی را نیز هویدا نمایند. چرا که بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده هستند که هنرهای سنتی سالهای است که سیر تحول و پویائی خود را که در قرون و اعصار گذشته و به ویژه در عصر صفوی از آن برخوردار بود را از دست داده است. از سوی دیگر با ورود به زندگی صنعتی و دنیای مدرن بسیاری از هنرهای سنتی و صنایع دستی نقش فعال و ضروری خود در زندگی روزمره را از دست داده و بیشتر به اشیاء تزیینی بدل شده­اند که این امر سایه بر تولید این آثار انداخته و هنرمندان و صنعتگران این عرصه را به ورطۀ دور شدن از تولید این هنرها کشانده است و تولیدات هنرهای سنتی را با رخوت و ناکارآمدی روبرو ساخته است.
بازشناسی دانش، فنون و احیاء مهارت­های به کار رفته در هنرهای سنتی ایران در ادوار پیشین که امروز بسیاری از آنها دست خوش فراموشی شده و امکان باز تولید آنها ممکن نیست از دیگر چالشهای پیش روی هنرهای سنتی و بعضاً صنایع دستی است که پژوهشکدۀ هنرهای سنتی بر خود وظیفه می داند در فعالیت­های پژوهشی بدان بپردازد.امروزه این باز شناسی با بکارگیری دانش و تجهیزات آزمایشگاهی مدرن با سهولت بیشتری انجام می پذیرد، همچنین ثبت دانش فنی حاصل شده را با زبان مهندسی روز جهان ممکن می­سازد که خود زمینه را برای ترویج علمی آن به نسل جوان تحصیل کرده و نسل­های آینده با سرعت بیشتری ممکنمی سازد.
بنابراین پژوهش در راستای یافتن پاسخ برای پرسش فوق و نیز شناسائی راه­کارهای برون رفت از وضع موجود از اهم برنامه­های پژوهشکدۀ هنرهای سنتی بوده است. به این منظور پژوهشکده با هدف شناسائی نیازهای پژوهشی در راستای اسناد فرادستی کشور به ویژه سند چشم­انداز و برنامۀ پنج سالۀ توسعه، اولویت­بندی و برنامه­ریزی اجرائی نسبت به برگزاری نشستهای تخصصی با پژوهشگران این عرصه، محققین دانشگاه­ها به ویژه دانشکده­های علوم پایه و مهندسی و همچنین محققین بخشهای مختلف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تولید کنندگان هنرهای سنتی و صنایع دستی صورت گرفته تا بتوان بر اساس آن عناوین پژوهشی کلان حوزۀ هنرهای سنتی و صنایع دستی که پاسخگوی نیازهای کیفی و کمی این حوزه بوده و منجر به تولید دستورالعمل های اجرائی در این عرصه شود را شناسائی و با همکاری همه محققان و نهادهای ذیربط اجرائی نمود.
همراه با این اهداف پژوهشکدۀ هنرهای سنتی با هدف تقویت تجهیزات و کارمندان کارگاه های پژوهشی خود که وظیفه مدل سازی نتایج حاصل شده از فعالیت های پژوهشی را دارند نسبت به جذب اعضاء هیأت علمی از میان دانش آموختگان دانشگاههای فنی، مهندسی و هنری در مقاطع دکتری، و همچنین تأسیس کارگاه های پژوهشی علمی شناسائی فنون و مهارت های هنرهای سنتی اقدام نموده است. از آن جمله میتوان به کارگاه و آزمایشگاه بازشناسی رنگزاهای طبیعی که در رنگرزی سنتی الیاف و منسوجات استفاده می شدهو همچنین باز شناساسی فنون رنگرزی و هچنین کارگاه و آزمایشگاه بازشناسی لعاب های سنتی که به شناسائی اکسیدها و رنگدانه­های سنتی، ساخت لعاب ها و فرایند تولید آنها می پردازد اشاره نمود. در کارگاه ها و آزمایشگاه های مورد اشاره متخصصین با دانش علوم پایه و مهندسی فعالیت می نمایند.
 
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما