آزمایشگاه رنگرزی
الیاف و رنگزاهای طبیعی
رنگرزی الیاف، دانشی بسیار کهن است که انسان از گذشته ای بسیار دور بدان دست یافت و برای انجام آن از رنگ های موجود در مواد طبیعیبا منشأ گیاهی، حیوانی و یا برخی مواد معدنی استفاده می کردند. این مواد طیف گسترده ای را در بر می گرفت که در آن گلبرگ ها، میوه و صمغ برخی از گیاهان و درختان و همچنین رنگ موجود در بدن برخی از حشرات و جانواران قرار داشتند. تکامل دانش رنگرزی انسان در دوره های بعد تکامل یافت و از مواد طبیعی دیگر با بنیان فلزی بعنوان دندانه تا ضمن افزایش درجات عمومی ثبات رنگ الیاف، طیف گسترده­ای از شیدها را نیز حاصل نمایند. هرچند طولانی بودن زمان رنگرزی با رنگزاها طبیعی و سنتی، عدم تکرارپذیری، تنوع پایین فامهای حاصله و همچنین قدرت رنگی ضعیفآنها زمینه کاربرد این شیوه از رنگرزی را کم و موازی با آن استفاده از رنگزاهای مصنوعی را متداول نمود، اما دانش امروز جهان نشان میدهد که رنگزاهای مصنوعیزمینه بروز برخی مشکلات زیست محیطی را فراهم می آورد که در فرایند ساخت و رنگزای با این نوع حاصل می شود. این موضوع موجب گردیده که پژوهشگران با رویکری نوین به رنگزاهای طبیعی، پژوهشهایی را برنامه ریزی نمایند که طی آن ضمن شناخت قابلیهای رنگزاهای طبیعی، روشهای احیاء این دانش به گونه ای که پاسخگوی نیاز امروز بشر باشد را نیز در بر داشته باشد.
 آزمایشگاه رنگرزی پژوهشکده هنرهای سنتی
با توجه به اهمیت تداوم، احیاء و ارتقاع دانش رنگرزی سنتی و جایگاه آن در هنر سنتی ایران از یک سو و از سوی دیگر نقشی که می تواند در صنعت نساجی امروز ایران داشته باشد و حسب وظیفه حاکمتی پژوهشکده که همانا باز خوانی و احیاء علوم، دانش و فنآوری های ادوار مختلف تاریخی ایران است، پژوهشکده هنرهای سنتی نسبت به تاسیس آزمایشگاه رنگرزی طبیعی اقدام نمود. این آزمایشگاه در سال 1381به همت و سرپرستی خانم سروناز قانعان تاسیس و در برنامه کار خود احیاء دانش رنگرزی سنتی و تعریف آن بر اساس مبانی علمی و مهندسی روز جهان قرار داد.  تا ضمن مطالعه و پژوهش در زمینه انواع رنگزاهای طبیعی مورد استفاده در رنگرزی سنتی ایرانی، از علوم و فنون روز شیمی نساجی جهت بهینه سازی روشهای سنتی رنگرزی استفاده شود. با این امید که الیاف مورد استفاده در کارگاههای قالی، زری بافی و باتیک توسط رنگزاهای طبیعی رنگرزی شوند. خانم زهرا عرب علیدوستی نیز در این واحد فعالیت داشتند. در حال حاضر خانم دکتر سروناز قانعان دانش آموخته مهندسی نساجی با گرایش شیمی نساجی در این واحد مشغول به فعالیت می­باشد.
 
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما